Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden, die zeven verschillende partijen vertegenwoordigen.

Zetelverdeling

Partij

Aantal zetels

Kern'75

5

CDA

4

Gemeentebelang

3

VVD

3

PvdA

2

D66

2

Groen Gilze en Rijen

2

Voor de samenstelling van de gemeenteraad en raadscommissies, de agenda's, verslagen, voorstellen, bijlagen en planningen verwijzen wij u naar de eigen pagina van de gemeenteraad: gilzerijen.raadsinformatie.nl

Aanvangstijd vergaderingen: 19.30 uur in de raadzaal in Rijen.