Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Anders afval inzamelen

We willen de afvalscheiding in onze gemeente verbeteren. Om dit te bereiken gaan we in 2018 over op een andere manier van afvalinzameling. Op deze pagina leest u meer over de verandering.

Anders afval inzamelen

Op dit moment verdwijnt in Gilze en Rijen per jaar gemiddeld per inwoner nog 129 kilogram afval via de grijze container in de verbrandingsoven. Dat is zonde. Het grootste gedeelte van dit restafval – maar liefst 90% - kan namelijk worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Op de afbeelding hieronder ziet u welke afvalstromen op dit moment nog in de grijze container terechtkomen en daar niet in thuishoren.

Alle afval dat gerecycled kan worden, blijft de gemeente aan huis ophalen. Het restafval brengt u zelf weg naar een afvalcontainer in de buurt. Zo zorgen we samen voor een betere recycling en wordt afval een grondstof.

Klik op de afbeelding voor de het afspelen van de volledige video.

Wat gaat er veranderen?

Inzameling herbruikbaar afval aan huis
Voor de omvangrijkste afvalstromen heeft u straks een aparte container. GFT-afval (groente-, fruit- en tuinafval), papier en PMD-afval (plastic, metaal en drankkartons) halen we bij u thuis op. Het afval dat overblijft (restafval), brengt u zelf weg naar een centrale ondergrondse container bij u in de buurt.

 1. Uw grijze container gebruikt u voortaan voor PMD-afval.
 2. Het legen van de GFT-container wordt gratis.
 3. Het gebruik van de papiercontainer verandert niet.

U behoudt dus de 3 containers die u nu al heeft. Alleen de grijze container voor restafval wordt een PMD-container.

Let op! Woont u in een appartementencomplex of woont u in het buitengebied? Dan wordt de situatie anders. Hierover staat meer informatie verder op deze pagina.

Restafval
Als u uw afval goed scheidt blijft er gemiddeld per week nog maar één vuilniszak aan restafval over. Uw restafval brengt u naar een ondergrondse container (kijk hieronder bij veel gestelde vragen wat een ondergrondse container precies is) bij u in de buurt. Deze container bevindt zich op maximaal 250 meter loopafstand. Voor elke zak restafval die u in de ondergrondse container gooit, betaalt u een bedrag. De container opent u met uw milieupas.

Wanneer merk ik iets van deze veranderingen?

De veranderingen voeren we in 2018 in fases in. U ontvangt in augustus brieven met meer informatie. U krijgt een brief met uw nieuwe milieupas en een brief over het wisselen van de containers aan huis. Bewoners van een appartementencomplex krijgen informatie over hun specifieke situatie. Bewoners die een inspraakreactie hebben ingediend krijgen antwoord en belanghebbenden van gewijzigde locaties worden persoonlijk geïnformeerd.

Het proces ziet er als volgt uit:

 • De definitieve locaties voor ondergrondse containers worden bepaald. Belanghebbenden van een gewijzigde locatie mogen een bezwaarschrift indienen. Bewoners die een inspraakreactie hebben ingediend en het niet eens zijn met het besluit, mogen een beroepsschrift indienen. De procedure staat uitgelegd in de brief die deze bewoners persoonlijk krijgen.
 • Uw huidige container voor restafval wordt klaargemaakt voor het gebruik als PMD-container. Dat betekent dat we er een nieuwe sticker op plakken. Wij informeren u per brief hoe dit in zijn werk gaat en wat u moet doen.
 • U ontvangt een handleiding waarin precies staat hoe u de ondergrondse container straks moet gebruiken. Ook ontvangt u een nieuwe milieupas, waar u alle containers in de gemeente mee kunt openen.
 • Woont u in het buitengebied? Dan krijgt u er een vierde container voor PMD-afval bij. Per brief hoort u van ons wanneer wij de container bij u thuis afleveren.

Plaatsen van containers in fases

Als de containers geplaatst zijn, gaan we van start met het anders inzamelen. Dit doen we in fases. De planning is als volgt:

 • Molenschot en Hulten: 1 september 2018
 • Gilze: 1 oktober 2018
 • Rijen-West: 1 november 2018
 • Rijen-Oost: 1 december 2018

Wisselen containers aan huis

Op de grijze container plakken wij bij de inwoners van het binnengebied een PMD-sticker. Vanaf dan gebruikt u deze container voor PMD-afval. Bewoners in het buitengebied krijgen een nieuwe PMD-container en blijven hun grijze container gebruiken voor het restafval. U ontvangt een ander formaat GFT-container of papiercontainer als u hierom heeft gevraagd.

In augustus krijgen de inwoners van Gilze, Hulten en Molenschot brief met gedetailleerde informatie over het wisselen van de containers. Inwoners van Rijen krijgen deze brief in oktober. Hierin staat wanneer en welke containers we op uw adres wisselen. In die brief zitten tijdelijke stickers die u op uw containers moet plakken. Volg de instructies uit de brief en de stickers. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de helpdesk via het gratis nummer: 0800-0201042.

Plaatsing ondergrondse containers

Verspreid over Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot plaatsen we ondergrondse containers. U kunt gebruik maken van alle containers. U vindt altijd een container op maximaal 250 meter lopen van uw woning. In mei hebben we voorlopige containerlocaties bepaald. Bewoners konden tot 13 juni een inspraakreactie indienen. Alle inspraakreacties zijn zorgvuldig behandeld en alternatieve locaties zijn onderzocht. De locaties hebben we getoetst aan een aantal criteria zoals de loopafstand tot de container, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de container. Een overzicht met alle locaties vindt u hieronder:

Verdere procedure

Bewoners waarbij we een gewijzigde container in de directe omgeving plaatsen, krijgen persoonlijk een brief. Zij zijn belanghebbende van de gewijzigde locatie en mogen een bezwaarschrift indienen. Bewoners die een inspraakreactie hebben ingediend en het niet eens zijn met het besluit, mogen een beroepsschrift indienen. De procedure staat uitgelegd in de brief die deze bewoners persoonlijk krijgen.

Voor bewoners van een appartementencomplex

Alle inwoners van een appartementencomplex brengen straks het restafval naar een ondergrondse container. We willen ervoor zorgen dat u uw GFT-afval, papier en PMD-afval zo goed mogelijk kunt scheiden. Per complex zochten we samen met de woningbouwvereniging, de vereniging van eigenaren en/of bewoners naar een oplossing op maat. Inwoners van appartementengebouwen in Gilze en Molenschot ontvingen in augustus een brief over de afvalinzameling in hun gebouw. Inwoners van Rijen krijgen deze brief in oktober.

Wat verandert er in de kosten voor het wegbrengen van mijn afval?

Nu
U betaalt nu jaarlijks een vast bedrag van € 161,28.

Straks
Vanaf het moment dat anders inzamelen in uw wijk wordt ingevoerd, bestaan uw kosten uit twee delen:

 1. U betaalt, net als nu, jaarlijks een vast bedrag: het vastrecht. Dit is een stuk lager, namelijk € 79,08. Hiervan bekostigen we de milieustraat en de inzameling van het afval wat we opnieuw gebruiken als grondstof voor bijvoorbeeld nieuwe producten. ​
 2. U betaalt straks € 3,00 per vuilniszak (van 60 liter) die u in de ondergrondse container gooit. Op een aantal plaatsen, zoals bij seniorenwoningen en appartementencomplexen, komen containers met twee inwerpopeningen. In deze containers kunt u ook een kleine (30 liter) vuilniszak kwijt. Dat kost € 1,50 per zak. U kunt overigens gebruik maken van alle ondergrondse containers in de gemeente.

Als u uw afval goed scheidt, betaalt u straks dus minder dan wanneer u uw afval niet goed scheidt.

Voor bewoners van het buitengebied

Inwoners in het buitengebied krijgen er een vierde container bij. Deze container is bedoeld voor uw PMD-afval. U heeft dan de volgende containers in gebruik:

 • Restafval: u blijft uw grijze container voor restafval gebruiken. We halen het restafval straks één keer per vier weken op. U betaalt, net zoals nu, per keer dat u uw container laat legen. Dit kost €7 voor een 140 liter container en €12 voor een 240 liter container. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw restafval aan te bieden in een ondergrondse container in Gilze, Hulten, Molenschot of Rijen. U betaalt hierbij per inworp van een zak in de ondergrondse container.
 • PMD-afval: hier krijgt u een nieuwe container voor. U mag kiezen of u een grote (240 liter) of een kleine (140 liter) container wilt. De container wordt straks één keer per twee weken gratis geleegd.
 • GFT-afval: u houdt de container die u nu heeft of u kunt voor een ander formaat kiezen. GFT-afval komen we één keer per twee weken gratis ophalen.
 • Oud papier: u houdt de container die u nu heeft of u kunt voor een ander formaat kiezen. Oud papier halen we één keer per vier weken gratis op.

Veelgestelde vragen: Algemeen

In de loop van 2018 gaan we over op een andere manier van het inzamelen van ons restafval. Al het herbruikbare afval blijft de gemeente aan huis ophalen. Denk hierbij aan GFT- en PMD-afval en oud papier. Het restafval brengt u zelf weg naar een afvalcontainer bij u in de buurt. Wij kunnen ons voorstellen dat deze wijziging vragen oproept. Daarom delen wij antwoorden op veel gestelde vragen met u.

Wat verandert er in de kosten voor het wegbrengen van mijn afval?

Nu

De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen:

 1. U betaalt jaarlijks een vast bedrag van € 79,08. Dit noemen we het vastrecht. Met het vastrecht bekostigen we de milieustraat en de inzameling van het afval wat we opnieuw gebruiken als grondstof voor nieuwe producten bijvoorbeeld
 2. Daarnaast betaalt u voor elke keer dat u de GFT-container en/of de restafvalcontainer laat legen.

Straks

In de nieuwe situatie bestaan uw kosten uit ook uit twee delen:

 1. U betaalt, net als nu, jaarlijks een vast bedrag: het vastrecht. Dit blijft € 79,08.
 2. U betaalt straks € 3,00 per vuilniszak die u in de ondergrondse container gooit. Op een aantal plaatsen, zoals bij seniorenwoningen en appartementencomplexen, komen containers met twee inwerpopeningen. In deze containers kunt u ook een kleine (30 liter) vuilniszak kwijt. Dat kost € 1,50 per zak. U kunt overigens gebruik maken van alle ondergrondse containers in de gemeente.

Als u uw afval dus goed scheidt, houdt u maar weinig restafval over en betaalt u ook minder dan iemand die het afval niet goed scheidt. Zo heeft u zelf invloed op de kosten. De wijzigingen gaan in op het moment dat het anders inzamelen bij u van start gaat.

Waarom kan ik mijn grijze container niet blijven gebruiken voor het restafval?

Met de nieuwe manier van afval inzamelen halen we alleen het herbruikbare afval (GFT-afval, papier en PMD-afval) aan huis op. Uw grijze container gebruikt u straks voor het PMD-afval.

Voor het restafval heeft u dan geen container meer nodig. Wanneer u uw afval goed scheidt, houdt u weinig restafval over. Uw restafval brengt u vervolgens zelf naar de ondergrondse container bij u in de buurt. Hiermee voorkomen we dat u vier containers in uw tuin of schuur heeft staan.

Moet ik mijn glas, textiel, grof afval, klein gevaarlijk afval en elektronisch afval ook anders gaan wegbrengen?

Nee, dit verandert niet:

 • Glas brengt u naar de glasbak zoals u gewend bent.
 • Textiel brengt u naar de textielcontainer.
 • Grof afval, klein chemisch afval en elektronisch afval kunt u inleveren bij de milieustraat (adres: Parallelweg 36, Rijen).

Moet ik betalen wanneer ik afval inlever bij de milieustraat?

Per 1 september gebruikt u uw nieuwe milieupas op de milieustraat. Aan het inleveren van afval bij de milieustraat verandert niets. Meer informatie vindt u op www.gilzerijen.nl/milieustraat.

Ik ben bang dat mensen vuilniszakken naast de container plaatsen. Wat doet de gemeente hier aan?

We zullen goed controleren of de omgeving rond de containers schoon blijft, Afval dat naast de containers wordt geplaatst ruimen we binnen één werkdag op. Daarnaast zet de gemeente in 2018 extra handhavers in om de omgeving naast de ondergrondse containers schoon te houden. Inwoners die afval naast de containers plaatsen, krijgen eerst een waarschuwing en bij een tweede overtreding een boete. Ook komen er afvalcoaches die de handhavers ondersteunen en plekken controleren.

Wat gebeurt er met het gescheiden ingezamelde afval?

Van gescheiden ingezameld afval worden nieuwe grondstoffen en producten gemaakt. Kijk op deze website voor meer informatie.

Hoe zit het met ouderen/gehandicapten die slecht ter been zijn?

Als inwoners het restafval zelf niet weg kunnen brengen naar een ondergrondse container kunnen zij dit aangeven bij de gemeente. We gaan dan samen op zoek naar een oplossing en halen het restafval eventueel bij u thuis op. Op plekken waar veel ouderen wonen plaatsten we extra containers zodat zij minder ver moeten lopen met het afval.

Waar laat ik mijn afval totdat ik het wegbreng?

Restafval kunt u verzamelen in een goed afsluitbare prullenbak in uw keuken, schuur of garage. Wanneer u al het afval goed scheidt zal het restafval uitsluitend ‘droog’ afval bevatten. Groente, fruit en andere etensresten kunt u in de GFT-container doen, dit is ‘nat’ afval. Deze container legen we elke twee weken, zodat u geen last heeft van stank en maden.

Hoe zit het met bedrijven die zelf de afvalinzameling verzorgen?

Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het laten afvoeren van afval. Dit gaat buiten de gemeente om. Voor bedrijven waar ook sprake is van een woonbestemming (het woonhuis zit bij het bedrijf), ligt dit anders. Hier is wel sprake van afvalstoffenheffing.

Waarom scheiden we het afval aan huis in onze gemeente? Er zijn toch mogelijkheden om het afval in een fabriek na te scheiden?

Er zijn twee mogelijkheden om herbruikbare grondstoffen uit het afval te halen: bronscheiding en nascheiding. Met bronscheiding bedoelen we dat bewoners afval aan huis scheiden, zoals u nu ook doet. Bij nascheiding wordt het afval pas na inzameling in een fabriek machinaal gesorteerd. Het is dan met name het plastic dat men eruit haalt.

De kwaliteit van het plastic dat uit deze machines komt is nog niet zo goed als het plastic dat de gemeente gescheiden bij u aan huis ophaalt. De technieken waarmee het afval wordt ‘nagescheiden’ zijn nog in ontwikkeling. Daarnaast staan deze installaties nog maar op een paar locaties in Nederland, met name in het noorden en westen. Ons afval daarheen vervoeren is geen haalbare mogelijkheid.

Voor glas, textiel, GFT-afval en oud papier is nascheiding op dit moment geen optie. Met name door etensresten is de kwaliteit van deze afvalstromen uit de nascheiding slecht en niet meer geschikt voor hergebruik.

Ik heb gehoord dat het wegbrengen van restafval weinig scheidingsvoordeel oplevert. Klopt dat?

In de gemeente Gilze en Rijen is gekozen voor een methode die ook in andere gemeenten het beste resultaat oplevert: het wegbrengen van het restafval. De prikkel om afval te scheiden blijkt groter dan wanneer wij het restafval bij u aan huis ophalen. Daarnaast hebben we er voor gekozen om bewoners niet te belasten met teveel containers aan huis. Door het restafval weg te brengen staan er drie containers op uw terrein, net zoals nu het geval is. Het PMD-afval gooit u straks in de grijze container. En u kunt uw restafval op ieder moment weggooien in een ondergrondse container.

Ik heb gehoord dat de nieuwe manier van afval inzamelen veel duurder is dan de huidige manier. Hoe zit dat?

De nieuwe manier van afval inzamelen is na het eerste jaar naar verwachting iets goedkoper dan de huidige manier. Uiteraard zijn er in het eerste jaar kosten voor de aanschaf van de ondergrondse containers. Daar tegenover staan lagere inzamelkosten. De vuilniswagens kunnen we namelijk efficiënter inzetten. Doordat we een seintje krijgen als de container bijna vol is, hoeven de vuilniswagens alleen op pad als dat nodig is. Een tweede besparing is als we in onze gemeente ons afval beter gaan scheiden. Dan komt er minder restafval vrij, waardoor we ook besparen op de verwerkingskosten.

Mijn vraag staat er niet tussen. Waar kan ik met mijn vraag terecht?

Heeft u aanvullende vragen? Stuur uw vraag naar andersinzamelen@gilzerijen.nl of bel met de gemeente via 14 0161.

Veelgestelde vragen: Ondergrondse containers

Wat zijn ondergrondse containers?

Voor het restafval plaatsen we in iedere wijk ondergrondse containers op centrale plekken. Boven de grond zit de opening van de container. Deze kunt u straks 24 uur per dag openen met de milieupas. Onder de grond wordt het afval opgeslagen. Hierdoor is er geen geuroverlast. De container wordt ongeveer één keer per week geleegd of eerder als de container bijna vol is. De container stuurt automatisch een signaal naar de gemeente als de container voor 70 % vol is. Hierdoor kunnen we de container op tijd legen en voorkomen we dat u uw afval niet kwijt kunt.

Hoe kan ik de ondergrondse container openen?

U kunt de container openen met uw milieupas. Deze wordt automatisch gereed gemaakt voor het gebruik van de ondergrondse container. U hoeft hiervoor niets te doen.

Hoe werkt een ondergrondse container? (PDF, 1.014 kb) 

Stinken ondergrondse containers?

Nee, omdat de container onder de grond zit stinkt het niet.

Hoe werkt de betaling bij de ondergrondse container?

Elke keer dat u na gebruik de ondergrondse container sluit, registreert het systeem uw inworp. Het systeem registreert automatisch of u een 30-liter-opening of een 60-liter-opening gebruikt. Aan het eind van het jaar bepalen wij de hoogte van uw afvalstoffenheffing. U krijgt, zoals gebruikelijk, de rekening via Brabant Water.

Hoe zijn de locaties voor de ondergrondse containers tot stand gekomen?

In mei hebben we voorlopige containerlocaties bepaald. Bewoners konden tot 13 juni een inspraakreactie indienen. Alle inspraakreacties zijn zorgvuldig behandeld en alternatieve locaties zijn onderzocht. De locaties hebben we getoetst aan een aantal criteria zoals de loopafstand tot de container, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de container. Een overzicht van de plaatsingscriteria vindt u hier (PDF, 233 kb) .

Wat is er met de inspraakreacties gedaan?

Een team van deskundigen van de gemeente heeft alle inspraakreacties zijn zorgvuldig bekeken en alternatieve locaties zijn onderzocht. Op basis hiervan zijn wijzigingen bepaald. Alle bewoners die een inspraakreactie hebben ingediend, ontvangen schriftelijk antwoord. Hierin wordt uitgelegd of de container wordt verplaatst en waarom.

Wat zijn de definitieve containerlocaties?

Verspreid over Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot plaatsen we 114 ondergrondse containers. U kunt gebruik maken van alle containers. U vindt altijd een container op maximaal 250 meter lopen van uw woning. Een overzicht met de containerlocaties in uw dorp krijgt u met de post thuisgestuurd. Hieronder zijn ze digitaal te zien:

Mijn vraag staat er niet tussen. Waar kan ik met mijn vraag terecht?

Heeft u aanvullende vragen? Stuur uw vraag naar andersinzamelen@gilzerijen.nl of bel met de gemeente via 14 0161.

Veelgestelde vragen: Wisselen containers aan huis

Wanneer krijg ik de nieuwe containers?
Medio augustus ontvangt u een brief met meer informatie over wanneer we uw grijze container bestickeren. Voor bewoners in het buitengebied staat in de brief wanneer we de PMD-container afleveren. Ook leest u hierin wanneer we uw containers eventueel omruilen naar een groter of een kleiner formaat en eventueel uw papiercontainer afleveren.

Mag ik mijn extra container behouden en zo ja zitten hier extra kosten aan?

Maakt u nu gebruik van een extra container voor één of meer afvalstromen dan kunt u deze behouden. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. In het buitengebied betaalt u wel per keer dat u de eventuele extra restafvalcontainer aan de straat zet.

Zijn de containers verplicht?

Ja, voor GFT, PMD en papier zijn de containers verplicht. In het buitengebied mag u er ook voor kiezen om uw restafval naar de ondergrondse container te brengen.

U kunt straks het papier niet meer in dozen aanbieden. Het los inzamelen van dozen is arbeidsintensief en fysiek zwaar voor de inzamelaars, ook waait er vaak papier weg. Daarnaast gebruiken we in Rijen een vuilniswagen met een zijlader, het is daarmee niet mogelijk om los dozen te verzamelen.

Ik heb geen wijziging doorgegeven, kan ik mijn containers nog ruilen?

Als u geen wijziging heeft doorgegeven, behoudt u uw huidige containers. Op de grijze container plakken wij dan een PMD-sticker. Vanaf dan gebruikt u deze container voor PMD-afval. Bewoners in het buitengebied behouden hun huidige restafvalcontainer en krijgen een nieuwe standaard 240 liter PMD-container. Begin 2019 kunt u weer een containerwisseling aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u doen via het formulier op de website.

Mijn vraag staat er niet tussen. Waar kan ik met mijn vraag terecht?

Heeft u aanvullende vragen? Stuur uw vraag naar andersinzamelen@gilzerijen.nl of bel met de gemeente via 14 0161.

Veelgestelde vragen: Milieupas

Wat is de milieupas?

De milieupas is een pas waarmee u straks alle ondergrondse containers in gemeente Gilze en Rijen kunt openen. Daarnaast gebruikt u de nieuwe pas vanaf 1 september ook op de milieustraat. In een paar gevallen kunnen bewoners uit de hoogbouw de pas ook gebruiken om een gezamenlijke GFT-container te openen.

Wanneer krijg ik de nieuwe milieupas?

Midden augustus ontvangt u de pas met de post.

Wanneer kan ik deze pas gebruiken op de milieustraat?

Vanaf 1 september 2018 gebruikt u de nieuwe milieupas bij de milieustraat. De pas die u nu heeft is dan niet meer geldig. Het bedrag dat nog op uw huidige milieupas staat schrijven wij automatisch over naar de nieuwe milieupas. Let op: neem naast uw milieupas ook altijd een geldig legitimatiebewijs mee naar de milieustraat.

Wanneer kan ik deze pas gebruiken voor het openen van de ondergrondse containers?

Vanaf het moment dat u uw grijze minicontainer als PMD-container gebruikt, kunt u met uw milieupas ook de ondergrondse containers openen om hierin uw restafval te gooien.

Maakt u nu al gebruik van een ondergrondse container door middel van een druppel? Dan kunt u die blijven gebruiken tot we de containers vervangen of gebruiksklaar maken voor de nieuwe milieupas. De precieze datum komt op de container te staan.

Kan ik een extra pas aanvragen?

Nee, iedere woning ontvangt één milieupas. De pas staat per adres geregistreerd.

Wat moet ik doen als ik verhuis?

Gaat u verhuizen, dan geeft u dit door via het contactformulier op de website. Wij blokkeren dan automatisch de milieupas. De milieupas hoort bij uw woning, laat de pas dus achter bij de woning. Gaat u binnen de gemeente Gilze en Rijen op een nieuw adres wonen, dan krijgt u een nieuwe milieupas. Uw huidige saldo wordt overgezet op de nieuwe pas. Is uw saldo lager dan 25 euro? Dan wordt uw saldo aangevuld tot 25 euro.

Wat moet ik doen als ik de pas kwijt ben of als deze kapot is?

Als de pas kapot is of als u de pas kwijtraakt, moet u dit meteen melden bij de gemeente, via
14 0161. U ontvangt dan een nieuwe pas. Uw oude pas blokkeren wij. Pas op het moment dat u een melding maakt, bent u niet meer verantwoordelijk voor de pas. Voor een nieuwe pas betaalt u €10,00. Vindt u uw oude pas later toch terug, dan kunnen we deze niet meer deblokkeren. U ontvangt het betaalde bedrag van €10,00 niet terug.

In de milieupas zit een chip. Als u de pas buigt of er een gaatje in maakt, beschadigt u de pas waardoor die dan niet meer werkt.

Is er controle op gebruik van de pas?

Wij registreren hoe vaak met een bepaalde milieupas de ondergrondse container(s) worden gebruikt. Vermoeden wij dat uw pas wordt gebruikt voor het storten van ander dan normaal huishoudelijk restafval. Dan nemen wij hierover contact met u op.

Mijn vraag staat er niet tussen. Waar kan ik met mijn vraag terecht?

Heeft u aanvullende vragen? Stuur uw vraag naar andersinzamelen@gilzerijen.nl of bel met de gemeente via 14 0161.