Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt waar u mag bouwen en hoe u gronden en gebouwen mag gebruiken binnen de gemeente Gilze en Rijen. Een bestemmingsplan geeft aan waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden en dergelijke zijn toegestaan. Maar ook bijvoorbeeld of u uw woning mag uitbreiden of een berging mag bouwen.

Wat is het geldende bestemmingsplan op mijn stuk grond?

Alle digitale bestemmingsplannen kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op adres, op naam van een bestemmingsplan en op het ID-nummer (de digitale naam van een bestemmingsplan).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via info@gilzerijen.nl of via telefoon: 14 0161.

Gelden er nog niet-digitale bestemmingsplannen?

Sinds 2010 is het digitale bestemmingsplan leidend en niet de papieren of pdf-versie. Er zijn nog een aantal bestemmingsplannen geldig van voor die datum. Die vindt u niet op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Van enkele plannen zijn pdf-versies beschikbaar:

  • Bestemmingsplan Kom Molenschot
  • Bestemmingsplan Kom Hulten
  • Enkele locaties in het buitengebied

Voor de overige locaties en meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via info@gilzerijen.nl of via telefoon: 14 0161.

Bestemmingsplannen die in procedure zijn

Een bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Voor vaststelling doorloopt een bestemmingsplanprocedure een aantal vaste stappen. Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die in procedure zijn:

Voorbereidingsbesluiten

  • Geen voorbereidingsbesluiten in procedure.

Voorontwerp bestemmingsplannen in procedure

Ontwerp bestemmingsplannen in procedure

Vastgestelde bestemmingsplannen (beroepsfase)

Waar vind ik de gemeentelijke structuurvisie?

De gemeente Gilze en Rijen kent verschillende visiedocumenten. Deze vindt u hier.