Bekendmaking vaststellen wijzigingsplan Heistraat 4 in Rijen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen hebben besloten het wijzigingsplan ‘Heistraat 4 Rijen’ ongewijzigd vast te stellen en de bijbehorende omgevingsvergunning, nummer 20ZK01255, te verlenen.

Het wijzigingsplan maakt één nieuwe woning mogelijk in aan de Heistraat in Rijen. Op basis van de gecoördineerde regeling is tegelijk met dit bestemmingsplan ook de omgevingsvergunning vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan, met bijbehorende documenten en de omgevingsvergunning liggen van 23 februari 2021 tot en met 5 april 2021 voor zes weken ter inzage.

Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende documenten, zijn digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is: NL.IMRO.0784.WPHeistraat4-VG01.

Tijdens de terinzagetermijn kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of omgevingsvergunning;
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of de omgevingsvergunning;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan te hebben ingediend.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.

Indien vragen of opmerkingen heeft over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, mvr. Huijskens. Voor vragen over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met dhr. Lavrijssen. Zij zijn te bereiken via ons algemene nummer 14 0161.