Centrum Rijen Oost

De gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen stelde op 12 november 2018 het bestemmingsplan Centrum Rijen Oost opnieuw vast met toepassing van een bestuurlijke lus. Dit besluit is op 28 november 2018 gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben van 4 december 2018 tot en met 14 januari 2019 de gelegenheid om beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.