Bestemmingsplan Laagstraat 33 te Rijen

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Bij het bestemmingsplan zitten verschillende onderzoeken.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 12 januari 2021 tot en met 22 februari 2021 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet inzien in het gemeentehuis van Gilze en Rijen. Het plan kunt u bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen moet u een afspraak maken met de behandelend medewerker, mevrouw Huijskens, bereikbaar via telefoonnummer 088-3821472.

Tijdens de ter inzage-termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.