Bestemmingsplan Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen

De gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen heeft op 19 juli 2021 het bestemmingsplan Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen gewijzigd vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 juli 2021 het Besluit Hogere waarde verkeerslawaai genomen voor het plan Mgr. Ariënsstraat. Deze besluiten zijn op 12 augustus 2021 gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten van 17 augustus 2021 tot en met 27 september 2021 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt het bestemmingsplan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.0784.BPmgraristr-VG01. Het Besluit Hogere waarde verkeerslawaai is zit als bijlage 2 bij de Regels in het bestemminsplan. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.