Bestemmingsplan Rijksweg 5 in Hulten

 

Voor de locatie Rijksweg 5 in Hulten is een bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan gaat samen met verschillende onderzoeken. Deze maakt het mogelijk dat op de Rijksweg 5 in Hulten de bestemming ‘cultuur en ontspanning’ met de functieaanduiding ‘seksinrichting’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘horeca’. Binnen de bestemming ‘horeca’ wordt enkel lichte horeca mogelijk gemaakt. Daarnaast is de functieaanduiding ‘speelbos’ opgenomen op de plaats van de bestemming ‘natuur’.

In beroep

Belanghebbenden kunnen tijdens de ‘ter inzage termijn’ een beroepschrift indienen. U vraagt dan een voorlopige voorziening aan. Dat kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze indient tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro)
  • u geen zienswijze stuurde en u aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze in te dienen (tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen)
  • uw beroepsschrift gaat over een eventuele wijziging van het wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan. Het is dan niet noodzakelijk dat u een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan indiende