Bestemmingsplannen Kern Molenschot, Kern Hulten en enkele locaties buitengebied

 

Op deze pagina vindt u informatie over een aantal locaties binnen de gemeente, waarvoor nog geen digitaal bestemmingsplan geldt.

Kern Molenschot

Het bestemmingsplan ‘Kern Molenschot’ omvat de bebouwde kom van de kern Molenschot. Dit bestemmingsplan is in 2006 vastgesteld door de gemeenteraad.

Kern Hulten

Het bestemmingsplan ‘Kern Hulten’ omvat de bebouwde kom van de kern Hulten. Dit bestemmingsplan is in 2008 vastgesteld door de gemeenteraad.

Enkele locaties buitengebied

In het buitengebied zijn enkele locaties die niet binnen een digitaal bestemmingsplan vallen. U kunt deze locaties herkennen, doordat op www.ruimtelijkeplannen.nl geen bestemmingsplan wordt weergegeven. Heeft u een vraag over de bestemming op zo’n locatie, neem dan a.u.b. contact op met het cluster Vergunningen via telefoon 14 0161.