Ontwerp bestemmingsplan Hengelstraat 50-52 Gilze

Met het ontwerp bestemmingsplan Hengelstraat 50-52 in Gilze wordt de bedrijfsbestemming van Hengelstraat 52 omgezet naar een woonbestemming. Daarnaast wordt er een extra woning mogelijk gemaakt aan de Schaapsdijk.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Hengelstraat 50-52 in Gilze ligt met ingang van 18 januari 2022 tot en met 28 februari 2022 voor zes weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB te Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met dhr. Krol, per mail via RuudKrol@abg.nl of telefonisch via 088 3821 450 .

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.