Ontwerp bestemmingsplan ‘herontwikkeling Mgr. Schaepmanstraat 32 Rijen’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken bekend dat van 31 mei 2023 tot en met 11 juli 2023 ter inzage ligt: Het ontwerpbestemmingsplan ‘herontwikkeling Mgr. Schaepmanstraat 32 Rijen, met bijbehorende documenten met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.mgrschaepmanstr32-ON01.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over?

Met het ontwerp bestemmingsplan wordt de bestemming van herontwikkeling Mgr. Schaepmanstraat 32 Rijen gewijzigd. Op de locatie van de voormalige Tropical-Margriethal wordt een nieuwe kleinere sporthal gerealiseerd. De locatie biedt ruimte voor de realisatie van een woongebouw met 19 apparte- menten. Een deel van de maatschappelijke bestemming wordt dan ook gewijzigd naar ‘Wonen’. De bestaande groenstructuur in de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk gehandhaafd.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken liggen van 31 mei 2023 tot en met 11 juli 2023 voor 6 weken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.mgrschaepmanstr32-ON01.

Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Gilze en Rijen. Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Rijen. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid maakt u een afspraak met het klantcontactcentrum van de gemeente. U kunt online een afspraak maken via www.gilzerijen.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail naar info@gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Marijke van Gils, bereikbaar via marijkevangils@abg.nl.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

U kunt een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen van 31 mei 2023 tot en met 11 juli 2023. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen.

Schriftelijk kunt u uw zienswijze als volgt indienen:

1. U kunt uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB te Rijen

In de brief geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en waar u het niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten.

Mondeling kunt u uw zienswijze als volgt indienen:

2.Voor het indienen van een mondelinge zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan neemt u contact op met de behandelend medewerker, Marijke van Gils, bereikbaar via marijkevangils@abg.nl.