Bestemmingsplan ‘Herontwikkeling Rabobanklocatie’ Hoofdstraat 62 in Rijen

 

Dit bestemmingsplan maakt herontwikkeling van de voormalige Rabobanklocatie aan de Hoofdstraat 62 in Rijen mogelijk. Onderdeel daarvan zijn de omvorming van het voormalige Rabobankkantoor en de toevoeging van 9 woningen aan het Kerkpad.

De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft het bestemmingsplan op 11 november 2019 ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen van 19 november 2019 tot en met 30 december 2019 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan gedurende deze periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Ook kunt u het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen moet u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Mevrouw Korst, bereikbaar via tel.: 088-3821697.

Tijdens de ter-inzage-termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan. Dit moet bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.