Ontwerp bestemmingsplan Rijksweg 111 in Rijen

Met het ontwerp bestemmingsplan Rijksweg 111 in Rijen wordt de bedrijfsbestemming van de Rijksweg 111 uitgebreid. Het aanwezige onbemande tankstation wordt uitgebreid met een shop en enkele wasboxen.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen heeft de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Rijksweg 111 in Rijen ligt met ingang van 2 december 2021 tot en met 12 januari 2022 voor 6 weken ter inzage. Wij moeten uw zienswijze binnen deze termijn hebben ontvangen. In de zienswijze moet in ieder geval uw naam, adres, handtekening en datum staan. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB te Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met dhr. Krol, per mail via RuudKrol@abg.nl of telefonisch via 088 3821 450 .

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.