Ontwerp bestemmingsplan Vliegende Vennen Noord-Oost fase III

 

De gemeente wil een vervolgfase van het woningbouwplan Vliegende Vennen Noord-Oost in Rijen gaan ontwikkelen. Het gaat om een locatie ten zuiden van de Isabella van Spanjestraat en ten oosten van de Fanny Blankers Koenstraat. Daarvoor is een bestemmingsplan in procedure gebracht.

In opdracht van de gemeente is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, onder plannummer NL.IMRO.0784.bpherzieningvvno3-ON01 

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Vliegende Vennen Noord-Oost fase III ligt met ingang van 10 december 2019 tot en met 20 januari 2020 voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen. 

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Bram Keijsers, per mail via bramkeijsers@abg.nl of telefonisch via 088-3821448. 

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.