Ontwerp bestemmingsplan Boskamer Vliegende Vennen Noord-Oost

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen hebben in haar vergadering besloten het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Boskamer Vliegende Vennen Noord-Oost’ voor eenieder ter inzage te leggen. Dit ontwerp bestemmingsplan betreft woningbouw in de Vliegende Vennen. Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende documenten, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.bpboskamervvno-ON01 is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Boskamer Vliegende Vennen Noord-Oost ligt met ingang van 28 mei 2019 tot en met 8 juni 2019, voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen dient een afspraak te worden gemaakt met de behandelend medewerker, de heer Gorissen, bereikbaar via tel.: 088-3821689.