Ontwerp omgevingsvergunning Molenschotsebaan 21c Molenschot

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen hebben besloten de ontwerp- omgevingsvergunning voor het adres Molenschotsebaan 21c in Molenschot ter inzage te leggen. Het betreft een omgevingsvergunning voor het bouwen van een zwembadoverkapping en het afwijken van het bestemmingsplan.

Waar staat die omgevingsvergunning?

In opdracht van initiatiefnemer is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld dat als bijlage dient bij de te verlenen omgevingsvergunning. De ontwerp omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO nummer van de ontwerp omgevingsvergunning is NL.IMRO.0784.PBParkLinberg-ON01.

Zienswijze indienen

De ontwerp omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen ligt van 28 januari 2021 tot en met 10 maart 2021 ter inzage. In de periode dat de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB in Rijen.

Hoe dient u een zienswijze in?

Uw schriftelijke zienswijze moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0161. Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en als u belanghebbende bent.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar www.ruimtelijkeplannen.nl.