Ontwerp omgevingsvergunning Mosstraat 23 A in Rijen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Gilze en Rijen hebben besloten de ontwerp- omgevingsvergunning voor het adres Mosstraat 23 A in Rijen ter inzage te leggen. Het betreft een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een loods (t.b.v. een houtverbrandingsinstallatie WKK en een mestverwerkingsinstallatie), het afwijken van het bestemmingsplan, het veranderen van de milieu-inrichting en een OBM-natuur. Gelijktijdig ligt ook de verklaring van geen bedenkingen Natuur (Wnb) van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant voor de Mosstraat 23 a in Rijen ter inzage.

Waar vind ik de omgevingsvergunning?

In opdracht van initiatiefnemer is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld dat als bijlage dient bij de te verlenen omgevingsvergunning. De ontwerp omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen, de ruimtelijke onderbouwing en alle andere bijlagen zijn raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO nummer van de ontwerp omgevingsvergunning is NL.IMRO.0784.PBMOSSTRAAT23v2-ON02.

Zienswijze indienen

De ontwerp omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen ligt van 19 januari 2021 tot en met 1 maart 2021 ter inzage. In de periode dat de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB te Rijen.

Uw schriftelijke zienswijze moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoonnummer 14 0161. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.