Ontwerp wijzigingsplan Dongenseweg 25 in Rijen

Door de initiatiefnemer is een wijzigingsplan voor de locatie Dongenseweg 25 opgesteld.

Het ontwerp wijzigingsplan kunt u raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp wijzigingsplan Dongenseweg 25 in Rijen ligt van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018 voor een periode van zes weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk wijzigingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor informatie over dit wijzigingsplan kunt u contact opnemen met de heer A. van der Zwaluw, per mail via alexvanderzwaluw@abg.nl of telefonisch via 088-3821453.