Ontwerp wijzigingsplan Mosstraat 16 in Rijen

Dit ontwerp wijzigingsplan betreft het wijzigen van de bestemming van een agrarisch bouwvlak naar een bedrijf, specifiek caravanstalling. Door initiatiefnemer is een wijzigingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het ontwerp wijzigingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan ligt ook gedurende onder genoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp wijzigingsplan Mosstraat 16 ligt met ingang van 2 juli tot en met 12 augustus 2019, voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker, mevrouw Hilda Schefferlie, bereikbaar via hildaschefferlie@abg.nl of via 088-3821105.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.