Ontwerp wijzigingsplan ‘Oranjestraat 119a, Gilze’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze-Rijen maken bekend dat van 17 mei 2022 tot en met 27 juni 2022 ter inzage liggen:

  • het ontwerpwijzigingsplan ‘Oranjestraat 119a, Gilze’, met bijbehorende documenten met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.WPOranjestr119a-ON01. Het plan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Waar gaat het wijzigingsplan over?

Dit ontwerp wijzigingsplan betreft het omzetten van de bestemming ‘bedrijf’ naar de bestemming ‘wonen’ voor de locatie Oranjestraat 119a in Gilze.

Hoe kunt u het wijzigingsplan en de overige stukken bekijken?

  • Het ontwerp wijzigingsplan ‘Oranjestraat 119a, Gilze’ ligt van 17 mei 2022 tot en met 27 juni 2022, voor 6 weken ter inzage. Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.WPOranjestr119a-ON01.

U kunt het ontwerpwijzigingsplan, ook inzien van 17 mei 2022 tot en met 27 juni 2022 tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.gilzerijen.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 140161 of per mail naar info@gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Judith Gruter, bereikbaar via tel.: 088-3821291.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het wijzigingsplan?

U kunt uw zienswijze indienen van 17 mei 2022 tot en met 27 juni 2022, uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen. In de brief geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en waar u het niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen. U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. U kunt daarvoor contact opnemen met de behandelend medewerker, Judith Gruter, bereikbaar via 088-3821291.