Ontwerp wijzigingsplan Wierkstraat 2, Hulten

Met het wijzigingsplan wordt de agrarische bestemming van de Wierkstraat 2 gewijzigd naar een bedrijfsbestemming. Na bestemmingswijziging kan op de locatie een caravanstalling worden geëxploiteerd.

Door initiatiefnemer is een wijziging van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp wijzigingsplan vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp wijzigingsplan Wierkstraat 2, Hulten ligt met ingang van 24 september tot en met 4 november voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn binnen zijn met daarop uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk wijzigingsplan u een zienswijze heeft en de reden(en) van de zienswijze. Stuur uw schriftelijke zienswijze aan de gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Wilt u informatie over dit wijzigingsplan? Bel of mail dan met Ruud Krol; Ruudkrol@abg.nl of 088 -382 14 50.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich op www.overheid.nl/attenderingsservice aanmeldt dan krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt.