Vastgesteld wijzigingsplan Broekdijk 30a te Hulten

Het cluster Leefomgeving van de ABG-organisatie heeft regelmatig aanbestedingen voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. De aanbestedingen zijn voor de inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het cluster Leefomgeving heeft een selectieprocedure vast laten stellen voor haar enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Door het volgen van deze procedure gaan we bedrijven transparanter en objectiever selecteren en uitnodigen.

Dit wijzigingsplan maakt de vormverandering van het agrarische bouwvlak op de locatie Broekdijk 30a in Hulten mogelijk.

Het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen van 26 februari 2019 tot en met 8 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het wijzigingsplan gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Ook kunt u het plan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor specifieke vragen dient u een afspraak te maken met de behandelend medewerker, Ruud Krol, bereikbaar via tel.: 088-3821450.

Tijdens de ter-inzage-termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft en, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp bestemmingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan te hebben ingediend.