Vastgesteld wijzigingsplan Heistraat 5A

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen heeft op 16 november 2021 het wijzigingsplan Heistraat 5A ongewijzigd vastgesteld. De gemeenteraad heeft ook besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het wettelijk kostenverhaal op een andere manier is verzekerd.

Wanneer liggen de stukken ter inzage?

Het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage van 23 november 2021 tot en met 3 januari 2022.

Waar gaat het wijzigingsplan Heistraat 5A over?

Dit wijzigingsplan maakt het mogelijk dat de bestemming van het perceel aan de Heistraat 5A wordt gewijzigd van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’. Hiermee wordt normale bewoning van de bestaande bedrijfswoning mogelijk gemaakt.

Hoe kunt u het wijzigingsplan bekijken?

Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende documenten kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.WPHeistraat5A-VG01.

U kunt het wijzigingsplan tijdens bovengenoemde periode ook inzien tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken. U kunt online een afspraak maken via www.gilzerijen.nl, bellen naar ons algemene nummer 140161 of mailen naar info@gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Jurre Bosman, bereikbaar via tel.: 088-3821685.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het wijzigingsplan

Als u het niet eens bent met het wijzigingsplan dan kunt u hiertegen beroep instellen. U stuurt dan een brief (een ‘beroepsschrift’) aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In de brief geeft u aan met welk plan/besluit u het niet eens bent en legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt beroep instellen van 23 november 2021  tot en met 3 januari 2022.

U kunt alleen beroep instellen als u:

  • Belang hebt bij het wijzigingsplan, of
  • Hebt gereageerd (een zienswijze hebt ingediend) op het ontwerpwijzigingsplan.

U kunt bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Wanneer treedt het wijzigingsplan in werking?

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.