Vastgesteld wijzigingsplan Mosstraat 16 in Rijen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken bekend dat het wijzigingsplan ‘Mosstraat 16, Rijen’ op 10 september 2019 ongewijzigd is vastgesteld. Het wijzigingsplan betreft het wijzigen van de bestemming van een agrarisch bouwvlak naar een bedrijf, specifiek caravanstalling.

Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende documenten ligt met ingang van 27 september tot en met 7 november 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende documenten is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.WPMosstraat16-VG01. Het plan ligt gedurende bovengenoemde periode tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Indien u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.gilzerijen.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@gilzerijen.nl.Tevens is het plan raadpleegbaar via de website www.gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, mevrouw Hilda Schefferlie, bereikbaar via hildaschefferlie@abg.nl of via 088-3821105.

Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbende een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA’s-Gravenhage. U kunt de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroepen voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze ingediend heeft tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om(g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro);
  • u geen zienswijze ingediend heeft, aan kunnen tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerpexploitatieplan vast te stellen;
  • uw beroepsschrift betrekking heeft op een eventuele wijziging van het wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan. U hoeft dan geen zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan te hebben ingediend.