Vastgestelde bestemmingsplan Snelfietsroute F58 Rijen - Breda, gedeelte Vincent van Goghstraat - N631

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen maken bekend dat de gemeenteraad op 22 mei 2023 het bestemmingsplan Snelfietsroute F58 Rijen - Breda, gedeelte Vincent van Goghstraat - N631 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Waar gaat het vastgestelde bestemmingsplan over?

Dit vastgestelde bestemmingsplan betreft het realiseren van een snelfietsroute aan de noordzijde van het spoor tussen de Vincent van Goghstraat en de N631 te Rijen.

Hoe kunt u de stukken bekijken?

De stukken liggen van 7 juni 2023 tot en met 18 juli 2023 voor 6 weken ter inzage.

Digitaal kunt u de stukken inzien via:

  • Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, met als IMRO-nummer NL.IMRO.0784.BPSnelfietsroute.

Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Gilze en Rijen. Inzien kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis. Als u gebruik wilt maken van deze inzage mogelijkheid maakt u een afspraak met het klantcontactcentrum van de gemeente. U kunt online een afspraak maken via gilzerijen.nl/afspraak, door te bellen naar ons algemene nummer 14 0161 of per mail naar info@gilzerijen.nl. Voor specifieke vragen kunt u een afspraak maken met de behandelend medewerker, Joost Hermus, bereikbaar via tel.: 14 0161.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de plannen?

Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan , kunt u hiertegen beroep instellen. U stuurt dan een brief (een ‘beroepsschrift’) aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In de brief geeft u aan met welk plan/besluit u het niet eens bent en legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U moet in de brief ook uw naam, adres, handtekening en datum zetten. U kunt beroep instellen van 7 juni 2023 tot en met 18 juli 2023.

U kunt alleen beroep instellen als u:

  • Belang hebt bij het bestemmingsplan
  • Een zienswijze heeft ingediend

U kunt bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een beroep en voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Snelfietsroute F58 Rijen - Breda, gedeelte Vincent van Goghstraat - N631 in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.