Bestemmingsplan ‘Alphensebaan 67 en Langenbergseweg 8’ te Gilze

Het voorontwerp bestemmingsplan betreft de herontwikkeling van het perceel Alphensebaan 67 in Gilze van agrarisch naar wonen.

Door de initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Alphensebaan 67 en Langenbergseweg 8’ Gilze ligt met ingang van 28 september 2017 voor 6 weken ter inzage, tot en met 8 november 2017. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor geïnteresseerden houdt de initiatiefnemer een informatieavond over het voorontwerp bestemmingsplan op 10 oktober 2017 in De Hooikar te Gilze. Deze bijeenkomst begint om 20:00 uur. U bent van harte welkom.