Voorontwerp bestemmingsplan Tussen de Leijen

De gemeente Gilze en Rijen is bezig met een nieuw bestemmingsplan voor de locatie ‘Tussen de Leijen’ aan de noordoostkant van Rijen. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ook verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U heeft de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ ligt van 04-02-2020 tot en met 09-03-2020 voor 6 weken ter inzage. Wij moeten uw inspraakreactie binnen deze termijn hebben ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie sturen aan het college van de gemeente Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar dhr. Gorissen, per mail via michielgorissen@abg.nl of telefonisch via ons algemene nummer 140161.

Voor geïnteresseerden houdt de gemeente een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan op 18 februari 2020 in Den Butter, Hannie Schaftlaan 20 te Rijen. Deze inloopavond is tussen 19.00 en 21.00 uur. Er zal geen centrale presentatie zijn.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/attenderingsservice kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.