Bestemmingsplan Van Oldenbarneveldtlaan 10 te Rijen

Voorontwerp bestemmingsplan Van Oldenbarneveldtlaan 10 in Rijen

Dit voorontwerp bestemmingsplan gaat over het planologisch mogelijk maken van dertien woningen op de locatie Van Oldenbarneveldtlaan 10 in Rijen, waar nu de voormalige marechausseekazerne staat. De initiatiefnemer heeft een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl.

Eenieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan Van Oldenbarneveldtlaan 10 in Rijen ligt met ingang van 29 november 2016 voor 6 weken ter inzage, tot en met 10 januari 2017. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen. 

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer K. Berger, per mail via krijnberger@abg.nl of telefonisch via 088-3821014.