Raadhuisstraat 4-6, Gilze

Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van vier appartementen op het adres Raadhuisstraat 4-6 in Gilze. De oorspronkelijke bestaande bebouwing is reeds gesloopt.

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het voorontwerpbestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 13 december 2016 voor 6 weken ter inzage, tot en met 27 januari 2017. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de de gemeente Gilze en Rijen, postbus 73, 5120 AB Rijen.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen door te bellen naar ons algemene nummer 140161 of per mail naar info@gilzerijen.nl.