Bewijs van in leven zijn / attestatie de vita

Het bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs dat u volgens onze Basisregistratie Personen (BRP) in leven bent. Dit is gratis als u dit bewijs nodig heeft voor uw pensioenfonds. U moet dit dan wel aan ons kunnen bewijzen door het formulier van uw pensioenfonds te uploaden als u online een afspraak maakt. Als u langskomt moet u dit formulier meebrengen.

Met DigiD kunt u online een bewijs van in leven zijn aanvragen

Online aanvragen

U vraagt uw bewijs van in leven zijn gemakkelijk online aan. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Bij de aanvraag moet u direct online betalen. Dit gaat via Ideal (internetbankieren).

Het is ook mogelijk om het bewijs van in leven zijn aan te vragen aan de balie in het gemeentehuis. Maak dan wel een afspraak. Breng een geldig legitimatiebewijs mee.

Kosten 2023

Kosten bewijs van in leven zijn
ProductPrijs
Bewijs van in leven zijn€ 7,70
Attestatie de vita€ 15,70

Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig voor een pensioenfonds? Dan ontvangt u het bewijs gratis. Neemt u dan wel een brief van het pensioenfonds mee.

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs
  • contant geld of een pinpas om het bewijs van in leven zijn te betalen

Bent u door iemand gemachtigd om een bewijs van in leven zijn aan te vragen, dan neemt u mee:

  • een geldig legitimatiebewijs van u;
  • een geldig legitimatiebewijs van degene waarvoor het bewijs wordt aangevraagd;
  • een brief met handtekening van degene waarvoor het bewijs wordt aangevraagd. Deze schrijft dat hij die persoon toestemming geeft om als gemachtigde op te treden (in de brief moet vermeld zijn of het om een bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland gaat of een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland).

Twee soorten bewijzen

Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

  • het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland
  • de attestatie de vita die is ondertekend door een ambtenaar van de Burgerlijke stand. Deze is voor gebruik in het buitenland