Bewijs van in leven zijn / attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. U moet hiervoor een afspraak maken.

Een bewijs van in leven zijn aanvragen kan alleen op afspraak

Kosten

Kosten bewijs van in leven zijn

Product

Prijs

Bewijs van in leven zijn

€ 7,60

Attestatie de vita

€ 14,00

Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig voor een pensioenfonds? Dan ontvangt u het bewijs gratis. Neemt u dan wel een brief van het pensioenfonds mee.

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs
  • contant geld of een pinpas om het bewijs van in leven zijn te betalen

Bent u door iemand gemachtigd om een bewijs van in leven zijn aan te vragen, dan neemt u mee:

  • een geldig legitimatiebewijs van u;
  • een geldig legitimatiebewijs van degene waarvoor het bewijs wordt aangevraagd;
  • een brief met handtekening van degene waarvoor het bewijs wordt aangevraagd. Deze schrijft dat hij die persoon toestemming geeft om als gemachtigde op te treden (in de brief moet vermeld zijn of het om een bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland gaat of een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland).

Twee soorten bewijzen

Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

  • het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland
  • de attestatie de vitadie is ondertekend door een ambtenaar van de Burgerlijke stand. Deze is voor gebruik in het buitenland