Herinrichting Bisschop de Vetplein

We gaan het Bisschop de Vetplein in Gilze opnieuw inrichten. Tegelijkertijd vervangen we de 65 jaar oude riolering en zorgen we ervoor dat regenwater apart opgevangen wordt. We starten begin juni met de werkzaamheden.

Wat zijn de plannen?

  • Regenwater de grond in

We koppelen de afvoer van regenwater zoveel mogelijk af van het gemengd riool. De gemeenteraad nam daar vorig jaar een besluit over. Het Bisschop de Vetplein is het eerste project in onze gemeente waar we zo werken. We doen dat door het riool voor het regenwater van de Oranjestraat, de Abdis van Thornstraat en de Versterstraat te koppelen aan die van het Bisschop de Vetplein. Hiervoor zijn honderden meters extra rioolbuis nodig. Onder het Bisschop de Vetplein bouwen we een infiltratiekelder met een inhoud van 400 m3. Zo kunnen we meer regenwater opvangen en komt het water direct in de grond. Bij hevige buien voorkomen we zo wateroverlast. Door het gescheiden systeem overbelasten we het riool voor vuil water niet..”

  • Duurzaam en groene inrichting

We richten het plein duurzaam, groener en leefbaarder in. Op en nabij het plein hebben we zes bomen gekapt. Een aantal daarvan waren ziek of in slecht staat. We planten straks negen nieuwe bomen terug op en rondom het plein.

Daarnaast komen er op het plein plantvakken met lager groen en een natuurstenen omranding waar je hier en daar op kunt zitten. Het nieuwe plein kent geen hoogteverschillen meer. Hierdoor zijn er meer gebruiksmogelijkheden. Daarnaast is het plein ook toegankelijker voor minder validen.

  • Historie herstellen en versterken

De historische vijfsprong aan de kant van Villa Mol herstellen en versterken we. De doorgaande weg wordt een 30 km-zone. Met de lijn-afwateringsgoot vangen we straks het regenwater op. Deze goot slingert over het plein en geeft in het deksel de historie van Gilze weer. Denk aan een graankorrel, munten en een voetafdruk als symbool voor de schoenmakerij. De vitrine met de 1000 jaar oude boomput is intussen al verplaatst en wordt onderdeel van de lijngoot. Het beeld van de Schoenmaker, Hilsondis en de zuil van de Liberation route op het plein komen terug op een andere, logischere plaats.

  • Horeca en weekmarkt

De Huyskamer krijgt een terras recht voor het pand. Ook voor de Tip komt een terras. U kan straks niet meer parkeren op het plein. Rondom het plein is er dan gelegenheid tot parkeren. De weekmarkt komt terug op het plein.

  • Hoe ziet het plein er straks uit?

Wilt u weten hoe het plan er straks uitziet? Kijk op dan hieronder bij Downloads.

Start werkzaamheden in juni

Aannemer start met bouw infiltratiekelder

We beginnen met de bouw van de infiltratiekelder. De kelder komt onder het verhoogde deel van het plein te liggen waar nu altijd de weekmarkt staat. De weekmarkt verplaatsen we naar het parkeerterrein voor de sporthal aan de Kapittelstraat.

De werkzaamheden zijn op het plein. We plaatsen daar hekken omheen. Wegafsluiting is niet nodig.

Op 7 juni start de aannemer met het verwijderen van de bestrating. Daarna gaat hij verder met het eerste gedeelte van het grondwerk. Dit is de eerste anderhalve meter tot onder het maaiveld. Hierbij let de aannemer vooral ook op niet gesprongen explosieven en op eventuele archeologische vondsten. De weken daarna graaft de aannemer de bouwput verder uit en bouwt hij de kelder op. Het werk is half juli klaar. Niet lang daarna begint de bouwvakantie.

Planning nog niet duidelijk door schaarste bouwmateriaal

In de bouwvakantie van 9 tot en met 27 augustus ligt het werk stil. We kunnen nog niet zeggen wanneer we weer verder gaan. Dit komt door problemen met de levering van materialen. Door corona lagen veel productiebedrijven stil. Hierdoor zijn materialen zoals rioolbuizen moeilijk te krijgen. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, maken we de rest van de planning en delen we die met u.

Terras Huyskamer blijft bereikbaar – wielerweekend kan doorgaan

Tijdens de werkzaamheden zorgen we ervoor dat het terras van de Huyskamer goed bereikbaar is. We hebben hierover overleg met de eigenaar. Ook houden we in onze planning rekening met het wielerweekend op 18 en 19 september.

Aanpassingen aan de waterleiding

In verband met de ondergrondse veranderingen aan de riolering moeten we ook het waterleidingnet aanpassen. Dit nemen we op in de planning. Ook hier komen we later op terug.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over het ontwerp of over de inrichting? Neem dan contact op met Wim Roijackers (projectleider) en Gerben Gerrits (toezichthouder/directievoering) via ons klantcontactcentrum telefoonnummer tel. 14 0161.