Herinrichting Bisschop de Vetplein

We gaan het Bisschop de Vetplein in Gilze opnieuw inrichten. Tegelijkertijd vervangen we de 65 jaar oude riolering en zorgen we ervoor dat regenwater apart opgevangen wordt. We starten begin juni met de werkzaamheden.

Wat zijn de plannen?

  • Regenwater de grond in

We koppelen de afvoer van regenwater zoveel mogelijk af van het gemengd riool. De gemeenteraad nam daar vorig jaar een besluit over. Het Bisschop de Vetplein is het eerste project in onze gemeente waar we zo werken. We doen dat door het riool voor het regenwater van de Oranjestraat, de Abdis van Thornstraat en de Versterstraat te koppelen aan die van het Bisschop de Vetplein. Hiervoor zijn honderden meters extra rioolbuis nodig. Onder het Bisschop de Vetplein bouwen we een infiltratiekelder met een inhoud van 400 m3. Zo kunnen we meer regenwater opvangen en komt het water direct in de grond. Bij hevige buien voorkomen we zo wateroverlast. Door het gescheiden systeem overbelasten we het riool voor vuil water niet..”

  • Duurzaam en groene inrichting

We richten het plein duurzaam, groener en leefbaarder in. Op en nabij het plein hebben we zes bomen gekapt. Een aantal daarvan waren ziek of in slecht staat. We planten straks negen nieuwe bomen terug op en rondom het plein.

Daarnaast komen er op het plein plantvakken met lager groen en een natuurstenen omranding waar je hier en daar op kunt zitten. Het nieuwe plein kent geen hoogteverschillen meer. Hierdoor zijn er meer gebruiksmogelijkheden. Daarnaast is het plein ook toegankelijker voor minder validen.

  • Historie herstellen en versterken

De historische vijfsprong aan de kant van Villa Mol herstellen en versterken we. De doorgaande weg wordt een 30 km-zone. Met de lijn-afwateringsgoot vangen we straks het regenwater op. Deze goot slingert over het plein en geeft in het deksel de historie van Gilze weer. Denk aan een graankorrel, munten en een voetafdruk als symbool voor de schoenmakerij. De vitrine met de 1000 jaar oude boomput is intussen al verplaatst en wordt onderdeel van de lijngoot. Het beeld van de Schoenmaker, Hilsondis en de zuil van de Liberation route op het plein komen terug op een andere, logischere plaats.

  • Horeca en weekmarkt

De Huyskamer krijgt een terras recht voor het pand. Ook voor de Tip komt een terras. U kan straks niet meer parkeren op het plein. Rondom het plein is er dan gelegenheid tot parkeren. De weekmarkt komt terug op het plein.

  • Hoe ziet het plein er straks uit?

Wilt u weten hoe het plan er straks uitziet? Kijk op dan hieronder bij Downloads.

Herinrichting in fases

De eerste twee fases zijn afgerond. Op verzoek van omwonenden is het plein zelf (fase 5) naar voren gehaald. Het plein is eind maart klaar. De aannemer start nu met het kruisingsvlak Abdis van Thornstraat/Bisschop de Vetplein/Oranjestraat (fase 3). Dit duurt 1 à 2 weken.

Daarna volgt de aansluiting Abdis van Thornstraat-Oranjestraat-Versterstraat (fase 4). Als alles volgens planning verloopt is het werk eind april klaar.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over het ontwerp of over de inrichting? Neem dan contact op met Wim Roijackers (projectleider) en Gerben Gerrits (toezichthouder/directievoering) via ons klantcontactcentrum telefoonnummer tel. 14 0161.