De bomen van Gilze en Rijen in kaart

Wilt u weten welke soort bomen er in uw straat staan? Kijk dan op de digitale bomenkaart. Op die kaart hebben we alle bomen die wij beheren vastgelegd. Dat zijn ruim 17.000 bomen! Op deze kaart kunt u de locatie van elke boom terugvinden, ziet u hoe oud de boom is en welke soort boom het is. Wist u bijvoorbeeld dat de zomereik het meest voorkomt in onze gemeente?

Bekijk de bomen in onze gemeente

Waar kunt u de bomenkaart voor gebruiken?

De kaart is gemaakt om steeds meer informatie over de bomen voor u inzichtelijk te maken. De kaart bevat nu basisinformatie, afkomstig uit ons beheersysteem. U kunt zo zelf informatie opzoeken over bomen in onze gemeente. Zelf gebruiken we de informatie voor ons bomenbeheer en bijvoorbeeld voor het plannen en in kaart brengen van werkzaamheden in de wijk. In de toekomst voegen we ook bijzonderheden toe, zoals een beschermde status of een monumentale boom. We werken bijvoorbeeld aan een nieuw kapbeleid en onderzoeken of het mogelijk is om via deze bomenkaart te zien of een boom kapvergunningsplichtig is of niet. En zo zullen we de kaart in de toekomst verder uitbreiden.

Hoe werkt het?

U vindt hier de kaart. Om meer informatie over een boom te vinden kunt u inzoomen op de kaart, totdat de individuele boomstippen zichtbaar worden. U kunt met uw muis navigeren over de kaart, of u kunt een straatnaam invoeren rechtsboven op de kaart.

Door vervolgens met uw muis een boomstip aan te klikken, opent een tabel met informatie over de boom. De boomkaart werken we één tot twee keer per jaar bij. Het kan dus zijn dat gekapte bomen of nieuw geplante bomen nog niet direct zichtbaar zijn.

Hebt u vragen over de kaart? Neem dan contact op met Saskia Agterdenbos via e-mail saskiaagterdenbos@abg.nl. Wilt u een melding doorgeven? Dat kan via www.gilzerijen.nl/melding. Elke boom heeft een nummer. Wilt u iets melden over een specifieke boom, vermeld dan ook het boomnummer.

De bomen top 10 van onze gemeente

In onze gemeente staan 125 soorten bomen. De top tien van de meest voorkomende bomen ziet u hieronder.

Top 10 bomen in Gilze en Rijen

Nr.

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

1

Zomereik

Quercus robur

2

Beuk

Fagus sylvatica

3

Amerikaanse eik

Quercus rubra

4

Noorse esdoorn

Acer platanoides

5

Grove den

Pinus sylvestris

6

Ruwe berk

Betulus pendula

7

Gewone esdoorn

Acer pseudoplatanus

8

Haagbeuk

Carpinus betulus

9

Winterlinde

Tilia cordata

10

Es

Fraxinus excelsior