Wijk- en buurtbeheer

Samen met uw buurtgenoten uw woonomgeving onderhouden. Dat levert u een hoop voordelen op. Zoals een schone buurt, een goede onderlinge band en een vergoeding van de gemeente. Schoffelt u mee?

Samen met uw buurtgenoten de woonomgeving onderhouden

De gemeente heeft sinds 2001 met een aantal buurtverenigingen schoffelcontracten lopen. Dat zijn afspraken over het gezamenlijk onderhouden van de eigen woonomgeving. De buurtbewoners schoffelen de plantsoenen, steken graskanten af en ruimen zwerfafval op. Ze bepalen zelf hoe en wanneer dat gebeurt. Willen ze minder intensief helpen dan onderhouden ze bijvoorbeeld de straatnaamborden in hun buurt, of houden een speelplek in de woonomgeving netjes.

Schoffelen, zwerfvuil opruimen en het onderhouden van speeltoestellen gebeurt op zes verschillende momenten tijdens het seizoen. De gemeente voert het daarbij vrijgekomen afval gratis af en neemt het snoeien van hagen en bomen voor haar rekening.

Vergoeding

Het schoffelseizoen duurt van 1 april tot 1 november. Gedurende die tijd beoordeelt de wijkteamleider van de afdeling Beheer Openbare Ruimte enkele keren of de deelnemers het onderhoud goed uitvoeren. Is dat het geval dan betaalt de gemeente in november de afgesproken vergoeding. Die vergoeding is afhankelijk van de oppervlakte die de buurtvereniging onderhoudt en het werk dat moet worden gedaan. De gemeente gaat uit van een vastgestelde prijs per meter of vierkante meter. 

Waar laten we het afval?

U kunt bij het maken van de afspraken aangeven hoe u het schoffelafval wilt aanbieden. U kunt kiezen voor gft-containers of biedt het schoffelvuil los aan. Gft-containers kunt u in de zomermaanden op straat aanbieden op de reguliere inzameldag. Voor het ophalen van los schoffelvuil neemt u contact op met de wijkteamleider. Deze laat het afval na uw melding zo snel mogelijk ophalen.

Gezelligheid

Zelf je woonomgeving onderhouden heeft niet alleen een schoon en opgeruimd plantsoen als eindresultaat, het schept ook een betere onderlinge band en het geeft een grotere zorg voor de woonomgeving. Er is gezelligheid tijdens het werk en de vergoeding geeft de mogelijkheid om gezamenlijk iets te ondernemen. Bovendien is het een goede manier om ook kinderen bij de zorg voor de eigen omgeving te betrekken.

Afspraken maken

Ook voor uw buurtvereniging kan het een goed idee zijn om zelf de woonomgeving te onderhouden. Laat het ons dan weten. Voor meer informatie of om uw buurtvereniging aan te melden kunt u bellen met Edwin Kerremans, telefoon 0161 - 290 282. De wijkteamleider neemt dan contact op met de voorzitter van uw buurtvereniging om afspraken over het onderhoud te maken.

Als u zich meteen aanmeldt kunt u dit jaar nog meedoen.