Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Centrumplan Rijen Oost

In de zomer van 2017 heeft de gemeente de gronden gekocht van de projectontwikkelaar. De ontwikkeling van het Centrumplan Rijen ten oosten van het Wilhelminaplein moeten we nu verder afronden. De gemeente gaat als eigenaar van de gronden het Centrumplan verder ontwikkelen en realiseren.

Plan van aanpak

Voor dit proces is een plan van aanpak gemaakt. Als eerste stap stelt de gemeente de randvoorwaarden en uitgangspunten vast. Op basis daarvan zoekt de gemeente een partij om de plannen mee uit te werken en te realiseren.

Focusgroep

Een focusgroep van inwoners uit Rijen was vanaf 2015 nadrukkelijk betrokken bij de planvorming. De focusgroep kende een samenstelling van omwonenden, winkeliers, belanghebbenden en ondernemers. Met hen zijn gesprekken gevoerd over de planontwikkeling. Belangstellenden zijn tijdens informatieavonden in 2015 en 2016 bijgepraat over de voortgang. Op hoofdlijnen zijn er twee modellen gemaakt waar alle partijen zich in konden vinden. Deze modellen stelt de gemeente centraal in het plan van aanpak om het Centrumplan te ontwikkelen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

De nieuwsbrieven zijn een algemeen informatief middel om te communiceren met mensen die belangstelling hebben voor de plannen of de ontwikkeling van die plannen. Mensen kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor deze nieuwsbrief.

De aanmelding kan binnenkomen via peterrutgers@abg.nl.