Centrumplan Rijen Oost

In de zomer van 2017 kochten we de grond van de vorige projectontwikkelaar. De ontwikkeling van het Centrumplan Rijen aan de oostkant van het Wilhelminaplein gaan we nu verder afronden. In april sloten het college en ontwikkelaar Durendael BV een intentieovereenkomst voor het Centrumplan Rijen Oost. Daarin is afgesproken dat Durendael het plan verder uitwerkt.

Wat is de planning?

Het was een tijdje stil rond het project Centrumplan Rijen Oost. Achter de schermen zijn we druk bezig om de plannen verder uit te werken.

Wat is er in de afgelopen periode gebeurd?

In april 2019 sloten het college van burgemeester & wethouders en ontwikkelaar Durendael BV een intentieovereenkomst* voor het project Centrumplan Rijen Oost. Daarin staat dat Durendael het plan verder uitwerkt. Ook stemt ze deze af met de focusgroep (klankbordgroep), inwoners en de gemeente. Sandra Diepstraten startte in mei 2019 als wethouder. Zij is binnen het college verantwoordelijk voor dit project. De gemeente sprak in de zomer met de focusgroep en Durendael over de basis van het plan.

* Een intentieovereenkomst is een afspraak waarin twee of meer partijen de wens uitspreken om samen een bepaald doel te bereiken.

Wat zijn de vertrekpunten?

De volgende aandachtspunten gaven we mee aan de Durendael. Deze kwamen naar voren tijdens het afstemmen met de focusgroep.

  • auto te gast op het plein
  • aandacht voor groene invulling van het gebied
  • samenvoegen van het hele Wilhelminaplein in het ontwerp
  • indien mogelijk het behouden van de Esdoorn
  • zoveel mogelijk voorkomen van de overlast door laden/lossen
  • een ingang voor de supermarkt aan beide kanten van het gebouw
  • de wens om horeca in het plan op te nemen

Wat was de reactie van Durendael op de vertrekpunten?

Nadat de ontwikkelaar de haalbaarheid had getoetst, gaf zij in de zomer aan dat zij het plan graag verder wil ontwikkelen. De basis voor deze verklaring van Durendael was het bestemmingsplan, het exploitatieplan en de aandachtspunten die hierboven staan. Daarbij heeft de ontwikkelaar ook gekeken of het plan financieel haalbaar is. Durendael koos architect Kees van Beijsterveldt. Ze vroegen hem een ontwerp te maken voor het gebouw en het openbaar gebied.

Wanneer is er meer duidelijk over het nieuwe plan?

Het ontwerp dat het beste past bij de vertrekpunten, presenteren we aan inwoners en aan de focusgroep. We verwachten dat dit in het voorjaar van 2020 gebeurt. Mensen die interesse hebben in het plan, nodigen we uit voor een informatiebijeenkomst. Dit doen we via een nieuwsbrief en de media van de gemeente zoals de website en de Facebook-pagina. De reacties van inwoners en de focusgroep gebruikt Durendael om het plan verder uit te werken tot een definitief ontwerp. Wanneer er overeenstemming is tussen Durendael en de gemeente over het definitief ontwerp, vraagt de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aan. Als de vergunning er is dan start de bouw.

Betrekken van de focusgroep

Een focusgroep van inwoners uit Rijen betrekken we bij de planvorming. In de focusgroep zitten omwonenden, winkeliers, belanghebbenden en ondernemers.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur dan een mailtje via deze link.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de ontwikkelingen van het Centrumplan Rijen Oost? Bel of mail gerust met projectmanager Peter Rutgers via 14 0161 of secretariaatprojecten@abg.nl.