Centrumplan Rijen Oost

In de zomer van 2017 heeft de gemeente de gronden gekocht van de projectontwikkelaar. De ontwikkeling van het Centrumplan Rijen ten oosten van het Wilhelminaplein gaan we nu verder afronden. De gemeente gaat als eigenaar van de gronden het Centrumplan verder ontwikkelen en realiseren.

Bestemmingsplan

In het voorjaar van 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld waarbinnen het plan uitgewerkt zou moeten worden. Tegen de vaststelling werd beroep aangetekend door verschillende belanghebbenden. De Raad van State heeft in een tussenuitspraak de gemeenteraad opgedragen om via een “bestuurlijke lus” opnieuw een besluit te nemen op een paar onderdelen in het plan. In november 2018 heeft de gemeenteraad dit gedaan. Op basis van dit besluit zal de Raad van State een uitspraak doen over het lopende beroep. We verwachten dat dit in het voorjaar van 2019 gebeurt.

Ontwikkelaar

Tijdens de vorige collegeperiode hadden we al contact met een ontwikkelaar om invulling te geven aan het Centrumplan. Wanneer de Raad van State uitspraak heeft gedaan, hopen we dat we snel met de ontwikkelaar het plan kunnen uitwerken zodat het Centrumplan gerealiseerd kan worden.

Focusgroep

Een focusgroep van inwoners uit Rijen was vanaf 2015 nadrukkelijk betrokken bij de planvorming. In de focusgroep zaten omwonenden, winkeliers, belanghebbenden en ondernemers. Met hen zijn gesprekken gevoerd over de planontwikkeling. We hebben de tussenuitspraak van de Raad van State ook met elkaar besproken. Na de uitspraak van de Raad van State willen we de uitwerking met de focusgroep verder afstemmen.