Subsidieregeling Klimaatbestendig Gilze en Rijen: vergroenen tuinen en daken

Je kunt in 2022 subsidie aanvragen voor groene daken, het vergroenen van tuinen, regenwatervijvers, waterdoorlatende verharding en regentonnen. Met deze subsidieregeling wil de gemeente inwoners helpen om hun tuinen in te richten op het veranderend klimaat. Direct subsidie aanvragen? Klik dan op de rode knop 'Aanvragenklimaatsubsidie'.

Waarom deze regeling?

Met deze subsidie regeling wil de gemeente jou als inwoner helpen om je tuin in te richten op de toename van extreme weersomstandigheden. We krijgen door klimaatverandering steeds vaker te maken met hittegolven, langere periodes van droogte en stortbuien.

Meer groen in de gemeente zorgt voor verkoeling tijdens warme perioden. Groene daken, regentonnen en regenwatervijvers houden water vast. Hierdoor wordt voorkomen dat het riool overstroomt bij stortbuien. Zowel de openbare ruimte als tuinen zijn in de afgelopen jaren steeds verder versteend geraakt. Met je tuininrichting kun je een groot verschil maken.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen voor:

 • Tegel eruit, groen erin
 • Het plaatsen van een regenwatervijver
 • Waterdoorlatende verharding
 • Het plaatsen van een groen dak
 • Het plaatsen van een regenton

Dit kan onder de volgende voorwaarden:

 • De maatregel mag nog niet uitgevoerd zijn.
 • De maatregel moet binnen 6 maanden na de toekenning van de subsidie uitgevoerd worden.
 • Alleen de uitvoeringskosten komen in aanmerking voor subsidie.
 • Voor de maatregel is niet eerder subsidie op basis van deze regeling verstrekt.
 • Voor de maatregel is niet eerder subsidie ontvangen uit een andere subsidieregeling met soortgelijke doelstellingen waar de gemeente reeds bij is betrokken als medefinancier.
 • Een woning of woningcomplex waarvoor na 1-1-2020 een Wabo-vergunning voor het bouwen is verleend valt buiten deze subsidieregeling.

Meer weten? Bekijk hier de verordening.

Over welke kosten kun je subsidie aanvragen?

 

Voor huurders

Subsidiabel

Niet-subsidiabel

Vergoeding in % van de subsidiabele kosten

Met een maximum-bedrag van:

Tegel eruit—groen erin

JA

Beplanting, potgrond

Hovenierskosten met uitzondering van de niet-subsidiabele kosten

Verplaatsen kabels/leidingen

Aanleg electra en andere voorzieningen

Afvoer tegels

25 %

€ 500,--

Regenwater- vijver

NEE

Aansluiting ophemelwaterafvoer

Beplantingsmateriaal

Graafwerkzaamheden

Afvoer grond

 

25 %

€ 1.000,--

Waterdoor-latende verharding

JA

Verhardings-materiaal

Kosten aannemer met uitzondering van niet-subsidiabele kosten

Afvoer originele tegels

Aanpassingen aan riool en hemelwater, electra, kabels en leidingen

25 %

€ 500,--

Groen dak

NEE

Plantmateriaal en onderliggende dakbedekking ten dienste van het groene dak.

Aanlegkosten (uren hovenier/aannemer)

Bitumen of andere dakbedekking die niet ten dienste staan aan het groene dak.

Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw.

25 %

€ 1.000,--

Regenton

JA

Regenton, inclusief aansluitstuk, kraan en verhoging.

Aansluiten op de hemelwaterafvoer.

Bezorgkosten

25 %

€ 50,--