Handreiking zonne-energie

Als gemeente hebben we de ambitie om ervoor te zorgen dat we in 2030 49% minder CO² uitstoten dan in 1990. Ook ligt er een opgave vanuit het rijk om samen met regionale partners duurzame energie op te wekken. Om op deze vraagstukken te kunnen reageren, denken we na over de opwek van duurzame energie op ons grondgebied en bepalen we samen met onze inwoners hoe we tegen de ontwikkeling van duurzame energie aankijken.

Op 16 februari hebben we voor de inwoners van Gilze en Rijen een digitale avond georganiseerd om na te denken over de handreiking zon. In deze handreiking zon bepalen we waar en onder welke randvoorwaarden in onze gemeenten we mogelijkheden zien voor het opwekken van duurzame energie. Het opstellen van de handreiking doen we als gemeente niet alleen. We spreken hiervoor met verschillende belanghebbenden. Daarbij is ook de input van inwoners uit de gemeente van belang. Om de ideeën van inwoners mee te nemen in het proces naar de handreiking hebben we de digitale bijeenkomst georganiseerd. Op deze pagina vindt u de presentatie die gegeven is tijdens de digitale bijeenkomst en vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

 

Concepthandreiking Zon ter inzage

We stellen een handreiking op voor zonne-energie in Gilze en Rijen. Deze handreiking vormt, na vaststelling door de gemeenteraad, een afwegingskader voor het beoordelen van initiatieven voor zonne-energie in onze gemeente.

Het college heeft besloten om de ‘Concepthandreiking Zon’ ter inzage te leggen. Dit betekent dat iedereen van 15 juni 2021 tot en met 27 juli 2021 een zienswijze in kan dienen. Je vindt de Concepthandreiking Zon onderaan deze pagina. Daarnaast kun je de Concepthandreiking Zon tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1 in Rijen. Maak dan wel een afspraak van te voren. Dat kan online via www.gilzerijen.nl of telefonisch via 14 0161.

Uw zienswijze moet binnen de termijn van ter inzagelegging zijn ontvangen. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan het college van de gemeente Gilze en Rijen, Postbus 73, 5120 AB Rijen, onder vermelding van ‘zienswijze handreiking zonne-energie’. U kunt uw zienswijze daarnaast ook per e-mail aanleveren. Dat kunt u doen naar het e-mailadres duurzaamheid@abg.nl met als onderwerp 'zienswijze handreiking zonne-energie'