Ecologisch maai- en bermbeheer

We maaien de bermen en sloten in onze gemeente  ecologisch en bijvriendelijk. We werken daarvoor samen met 13 West-Brabantse gemeenten, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap. Waar we eerst sloten en bermen helemaal schoonmaakten en maaiden, houden we nu rekening met de natuur in en rondom bermen. Voortaan maaien we alles niet meer in één keer, maar maaien we in fases. Doordat we niet alle planten en bloemen gelijk maaien, is er altijd ruimte voor dieren om te leven in de stukken die blijven staan. Uiteraard zorgen we ervoor dat de situatie verkeersveilig is. Zichthoeken bij gevaarlijke kruisingen maaien we daarom vaker.

Wanneer maaien we?

Vanaf 1 juni maaien we de zichthoeken bij gevaarlijke kruisingen en op sommige plaatsen de eerste meter langs de weg. Daarmee voorkomen we verkeersonveilige situaties.

In september maaien we de helft van de bermen. Dat wil zeggen het ene jaar alleen de linkerkant van de berm en het andere jaar alleen de rechterkant van de berm. Om het leefgebied van insecten niet te verstoren, blijven er wel kleine stroken gras staan in de gemaaide berm. Datzelfde geldt ook voor bermsloten. Uitzondering zijn de bermsloten die veel water afvoeren. Deze sloten maaien we elk jaar.

Veel gestelde vragen

Wat betekent ecologisch maaien?

Ecologisch maaien betekent dat we tijdens het maaien rekening houden met bloemen en dieren.  We maaien minder, op andere momenten of maar een deel. Dit zorgt voor meer bloemen en biodiversiteit in de bermen. Hierdoor is er altijd voedsel en ruimte voor dieren om te leven in de stukken die blijven staan en kunnen planten en bloemen blijven groeien.

Waarom is ecologisch maaien belangrijk?

Door het ecologisch maaien, maken we een aantrekkelijke, bloemrijke en kleurrijke omgeving. Bloemen zijn voedsel (nectar en stuifmeel) voor bijen en bestuivers. De zaden zijn weer voedsel voor vogels en kleine zoogdieren. Op deze manier vergroten we de biodiversiteit. Op dit moment gaat het niet goed met de insecten in Nederland. Ook met de bijen en bestuivers gaat het slecht. Ruim de helft van de bijen en bestuivers die oorspronkelijk voorkwamen in Nederland, is bedreigt of is inmiddels verdwenen.

Wat heeft u (als mens) aan het ecologisch maaien?

Biodiversiteit is niet alleen belangrijk voor de insecten en andere dieren, ook voor mensen  is  biodiversiteit heel belangrijk. We hebben het heel hard nodig voor de veerkracht en de leefbaarheid van onze aarde. Een ander voordeel is dat we met meer biodiversiteit in de bermen, de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups stimuleren. Zo helpen we meteen ook een handje mee aan het verminderen van de overlast van de eikenprocessierups.

Wat gaat u van het ecologisch maaien merken?

In het algemeen gaat u er weinig van merken. Af en toe zal er een weg of fietspad afgesloten zijn wanneer er gemaaid wordt, maar verder zal er weinig overlast zijn. Wel gaan de bermen er anders uit zien. Doordat we nu de bloemen en planten meer tijd geven om te groeien en te bloeien, ziet de berm er niet meer uit als een strak egaal kort gemaaid grasveld, maar als een kleurrijk veld met planten en bloemen in verschillende hoogtes. Dit kan ’slordig’ ogen en is misschien even wennen, maar het is dus juist heel goed voor de natuur.

Niet alles is gemaaid, waarom?

Het ecologisch maaien draait om biodiversiteit. Door gedeeltelijk (gefaseerd) te maaien laten we stukken staan. Zo zorgen we dat er altijd bloemen en dus voedsel en schuilgelegenheid is voor de insecten en andere dieren. Daarnaast geven we bloemen en planten de tijd om verder te groeien en dus zaden te maken. Hierdoor ontstaat er een ideale leefomgeving voor nog veel meer dieren.

Wat gebeurt er met het maaisel?

Het maaisel verwerken we, in samenwerking met een erkende verwerker, op een duurzame manier. Maaien we een berm of watergang grenzend aan uw perceel en wilt u het maaisel gebruiken? Vul dan het contactformulier van Brabantse Delta in of neem telefonisch contact op met Waterschap Brabantse Delta via telefoonnummer 076-5641000. U kunt dan met hen de mogelijkheden bespreken.

Hoe lang blijft het maaisel liggen?

Het maaisel blijft tussen de twee en zeven dagen liggen. Hierna verzamelen we het envoeren we het af. We nemen het maaisel niet meteen mee vanwege de ecologie. Door het minimaal twee dagen te laten liggen krijgen beestjes de kans uit het maaisel te kruipen en heeft zaad van kruiden en bloemen tijd om te vallen.

Blijft het maaisel overal tussen de twee en zeven dagen liggen?

Nee. Op plekken waar dit niet kan, voeren we het maaisel direct af. Denk hierbij aan:

  • bebouwde kom
  • binnen 500 meter van een overstort
  • in ongemaaide bermen (bermen met hoog gras)
  • bij zichthoeken en bermstroken (1e meter langs de weg) die we in het voorjaar maaien
  • bij ongewenste begroeiing

Wat gebeurt er met het maaisel langs landbouwpercelen?

Het maaisel dat vrijkomt bij watergangen langs landbouwpercelen leggen we op het perceel en  de betreffende grondgebruiker kan het verder verwerken.

Wat gebeurt er als een berm voor een gevaarlijke of onoverzichtelijke situatie zorgt?

We houden ten alle tijden rekening met de verkeersveiligheid. De eerste meter langs een weg maaien we daarom wél en ook de zichthoeken bij gevaarlijke kruispunten om ervoor te zorgen dat het veilig blijft.  Komt u een locatie tegen waar de berm zorgt voor een onveilige en onoverzichtelijke situatie? Geef dit dan door via het contactformulier van Brabantse Delta of tijdens kantooruren bij Waterschap Brabantse Delta via telefoonnummer 076 564 1000. We bekijken dan ter plekke de situatie.

Mag u zelf de berm voor uw huis maaien?

Nee, het is niet de bedoeling dat u zelf de berm gaat maaien. Deze bermen zijn namelijk erg belangrijk voor de insecten en dieren en hiermee verstoort u dan hun leefgebied. Heeft u hinder van de berm voor uw woning? Geef dit dan door via het contactformulier van Brabantse Delta of tijdens kantooruren bij Waterschap Brabantse Delta via telefoonnummer 076 564 1000. We kijken samen dan naar een geschikte oplossing.

Wanneer beginnen de maaiwerkzaamheden?

 

DatumWatToelichting
1 mei tot 1 juniMaaien op kleigrond zichthoeken, bermstroken, watergangen en sommige specifieke locatiesVoor verkeersveiligheid , watergangen voor noodzaak aan- en/of afvoer. Specifieke locaties worden gemaaid omdat dat voor specifiek gebruik nodig is.
1 juni tot 16 juliMaaien van veel watergangen en -partijen. Maaien op zandgronden de zichthoeken en bermstroken. Op specifieke locaties ook bermen en grasveldenWatergangen en -partijen voor noodzaak aan- en/of afvoer. Bermstroken en zichthoeken voor verkeersveiligheid.  Specifieke locaties omdat anders het gras te hoog wordt.
16 juli tot 1 septemberMaaien watergangen. Maaien gras op specifieke locatiesMaaien watergangen voor noodzaak aan- en/of afvoer water. Maaien gras omdat dat voor specifiek gebruik nodig is.
1 september tot 1 novemberMaaien bijna alle watergangen en -partijen, bermen en grasvelden.Bijna alle grassen en bloemen hebben hun zaden verspreid. Vooral watergangen op zandgrond maaien we maar 1 keer in de 2 jaar in deze periode.

 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij www.brabantsedelta.nl/maaionderhoud of bel met telefoonnummer 076-5641000.