Energielabel C-verplichting voor kantoorgebouwen

Sinds 1 januari 2023 moeten alle kantoorpanden vanaf 100 m2 een energielabel C of hoger hebben. Dit is opgenomen in het Bouwbesluit en daarmee wettelijk verplicht. Dat betekent dat de kantoorpanden een bepaalde mate van energie-efficiëntie moeten hebben om aan deze eis te voldoen

Veelgestelde vragen

Wij vinden het belangrijk om onze ondernemers te informeren over deze verplichting en ze te ondersteunen bij het verduurzamen van hun panden. Daarom hebben we een aantal veelgestelde vragen voor u op een rij gezet.

Waarom is een energiezuinig kantoorgebouw belangrijk?

Het energielabel is een belangrijke maatstaf voor de energiezuinigheid van een gebouw. Het hebben van een energielabel A, B of C voor uw kantoorgebouw draagt niet alleen bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot, maar het kan ook aanzienlijke besparingen op energiekosten opleveren. Bovendien draagt u met een energiezuinig gebouw bij aan een duurzamere toekomst en versterkt u uw positie als verantwoordelijke ondernemer / verhuurder.

Geldt deze regel voor mijn kantoorgebouw?

De regel geldt voor alle kantoorgebouwen met een oppervlakte groter dan 100 m². De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
  • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Wat als mijn kantoorgebouw al energielabel A, B of C heeft?

Met een geldig energielabel A, B of C voldoet jouw kantoor aan de regels voor 2023. Je mag het kantoor blijven gebruiken. Let op: een energielabel is 10 jaar geldig.

Hoe weet ik of mijn kantoorgebouw een energielabel heeft?

U kunt op de website EP-Online controleren of en welke label er is afgegeven voor uw kantoor.

Wat als mijn gebouw energielabel D, E, F, of G heeft?

Als jouw kantoorgebouw nog niet voldoet aan de regels is het belangrijk om hier energiebesparende maatregelen te nemen. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor een handig 4-stappenplan. Ook op de website van de OMWB vindt u antwoord op veelgestelde vragen en een stappenplan om alsnog te voldoen aan de regels.

Wat gebeurt er als mijn kantoorgebouw vanaf 1 januari 2023 niet voldoet aan de regels?

De energielabel C regel voor kantoorgebouwen is onderdeel van het Bouwbesluit 2012. De gemeente heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)opdracht gegeven om hier op te controleren. De gemeente mag kantoren die vanaf dat moment niet aan de regels voldoen, sluiten. Je mag het dan niet meer als kantoor gebruiken. Ook op de website van de OMWB vindt u antwoord op veelgestelde vragen en een handig stappenplan om alsnog te voldoen aan de regels.

Welke subsidies zijn er om mijn kantoorgebouw te verduurzamen en energielabel C te behalen?

Als u gaat verduurzamen, zijn er verschillende subsdies en fiscale regelingen waar u gebruik van kunt maken. Onderzoek goed welke subsidies en regelingen u kunt inzetten om energielabel C te krijgen. Ook hier kan een energieadviseur u bij helpen. Houd er rekening mee dat u niet alle regelingen met elkaar kunt combineren. Informatie daarover vind u op de subsidiepagina’s van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De belangrijkste subsidies en regelingen op een rij:

Subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM)

Met de subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM) kunnen mkb'ers maximaal 750 euro terugkrijgen als zij een energieadviseur inhuren voor energieadvies op maat. De SVM biedt ook ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer van de adviezen.

Milieu investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investering (VAMIL)

Met de MIA en VAMIL investeert u voordelig in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Dankzij de MIA profiteer u van een investeringsaftrek tot 45 procent van uw investering. Met de VAMIL schrijft u 75 procent van je milieu-investeringen af.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Maak gebruik van de ISDE en ontvang een geldbedrag voor uw investering in zonnepanelen, een warmtepomp, zonneboiler of windturbine. Hoeveel u ontvangt is afhankelijk van het specifieke product dat u koopt.

Energie investeringsaftrek (EIA)

Investeert u in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot, energiezuinig is of duurzame energie verbruikt? Maak dan gebruik van de EIA. U mag hiermee 45,5 procent van uw investeringskosten aftrekken van de winst van uw bedrijf. U verlaagt hiermee het winstbedrag van uw onderneming waarover u belasting betaalt.

Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen)

Heeft u financiering nodig om te zorgen dat uw kantoorpand energielabel C krijgt? De regeling BMKB-Groen helpt u daarbij. De overheid staat bij deze regeling garant als uw financier het geld van de lening niet terugkrijgt. Hierdoor is het risico voor uw financier lager en krijgt u makkelijker een lening.