Erkenning kind

Een man die niet getrouwd is of geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van een kind kan wel het wettelijk vaderschap van het kind op zich nemen. Het opmaken van de erkenningsakte is gratis.

Erkennen vóór de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap noemen we een erkenning ongeboren vrucht. Deze erkenning heeft als voordeel dat het wettelijk vaderschap bij de geboorte al vastligt. Ook kunt u de achternaam van het kind al vastleggen.

U kunt een kind voor de geboorte erkennen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De biologische moeder is niet getrouwd of geregistreerd partner met iemand anders;
  • U hebt beiden de Nederlandse nationaliteit;
  • U hebt beiden altijd in Nederland gewoond.

Is dit allemaal van toepassing, dan kunt u online een afspraak maken.  

Voldoet u niet aan alle voorwaarden of wilt u het kind erkennen na de geboorte? Dan kunt u alleen telefonisch een afspraak maken. Wij gaan dan eerst na of het kind kan worden erkend. U kunt bellen naar het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 0161.

Meenemen bij het regelen van erkenning vóór de geboorte

Neem het volgende mee:

  • geldige identiteitsbewijzen

Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook het volgende mee:

  • een buitenlands bewijs van ongehuwd zijn

Erkennen bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al een vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijk toestemming geven voor de erkenning.

Voordat u hiervoor een afspraak maakt dient u contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken via telefoonnummer 14 0161.

Meenemen bij het regelen van erkenning

Neem het volgende mee:

  • geldige identiteitsbewijzen
  • schriftelijke toestemming van het kind ouder dan 12 jaar
  • kopie geldig identiteitsbewijs kind ouder dan 12 jaar

Achternaam kind

Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen. Kiest u als ouders voor de geslachtsnaam van de man, dan moet de moeder mee naar het gemeentehuis komen. U maakt de keuze eenmalig en deze geldt dan voor alle kinderen die uit deze relatie worden geboren. Maakt u geen keuze, dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Goed om te weten

Een man die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind, is automatisch (wettelijk) de vader. In andere gevallen kan hij het kind erkennen. Door de erkenning is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Ook duomoeders kunnen een kind erkennen.

Bij het 1e kind moeten zowel moeder als erkenner aanwezig zijn en hun legitimatiebewijs meebrengen.

Bij het 1e kind moet ook de naamskeuze gemaakt worden.

Bij het 2e of volgende kind kan de erkenner alleen komen maar dan moet hij of zij wel een schriftelijke machtiging hebben van de moeder.

Ouderlijk gezag

Door erkenning hebben beide ouders van rechtswege het gezag. Gezag betekent zorg- en opvoedingsplicht voor het kind. Indien u besluit dat moeder alleen het gezag over het kind krijgt dan geeft u dat aan bij de erkenning middels bijgaand toestemmingsformulier.