Fietsallee

Vrijdag 1 mei werd de nieuwe 11-kilometer-lange, brede, veilige en comfortabele Fietsallee door de bossen van Chaam en Gilze opgeleverd. Deze fietsverbinding is een samenwerking tussen de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen en Staatbosbeheer. Daarnaast leveren ook LandStad de Baronie en de Provincie Noord-Brabant een financiële bijdrage. De Fietsallee maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande verharde wegen. Het totale traject loopt tussen het Ulvenhoutse voorbos en het Bels Lijntje in Alphen. De verbinding gaat onder meer over de Royaaldreef, Slingerdreef, Kleine Slingerdreef, Huisdreef, Putvenweg en Flaasdijk.

Videoboodschappen van de betrokken partners

Joerie Minses, burgemeester van Alphen-Chaam: “Hier kun je genieten van rust, ruimte, groen en natuur. Typische kwaliteiten van onze Cittaslow-gemeente Alphen-Chaam. Voor ons is de toeristisch-recreatieve sector van groot belang. Daarom investeren we in deze prachtig mooie Fietsallee. We zijn trots op wat we samen met onze partners hebben gerealiseerd.” Kijk hier voor de videoboodschap van Joerie Minses, burgemeester van Alphen-Chaam.

Wethouder Frank van Raak van Alphen-Chaam vult aan: “We vinden beweging en sporten belangrijk. Wat is makkelijker voor jong en oud om hier in de Chaamse bossen te fietsen en te bewegen? Dat is goed voor de gezondheid.” Kijk hier voor de videoboodschap van Wethouder Frank van Raak van Alphen-Chaam.

“Breed, veilig en door een prachtig gebied”, aldus Aletta van der Veen, wethouder Gilze en Rijen. “Het is een pareltje! Iedereen is straks, wanneer de coronamaatregelen het toelaten, van harte welkom om te fietsen over deze geweldige Fietsallee.” Kijk hier voor de videoboodschap van Aletta van der Veen, wethouder Gilze en Rijen.

Gebiedsmanager Guus Verhorst van Staatsbosbeheer is enthousiast over het resultaat: “Wat een heerlijk fietspad is het geworden. Top! Dit gaat, wanneer de coronamaatregelen het toelaten, veel blije gezichten en toeristen opleveren. Een echte win/win-situatie voor de regio.” Kijk hier voor de videoboodschap van gebiedsmanager Guus Verhorst van Staatsbosbeheer.

Gedeputeerde Christophe van de Maat van Mobiliteit van Noord-Brabant: “In de Baronie kun je geweldig fietsen en nu ook door het stuk door de Chaamse bossen. Als provincie hebben we hier een forse financiële bijdrage aan geleverd, maar dan heb je ook wat. Het is een genot om over deze fietsallee te rijden.” Kijk hier voor de videoboodschap van gedeputeerde Christophe van de Maat van Noord-Brabant.

Bert Kandel, voorzitter van LandStad De Baronie, is in zijn nopjes: “We zijn enorm blij dat we een bijdrage hebben geleverd aan dit fantastisch mooie fietspad. Ik hoop dat er nog veel extra fietspaden mogen volgen.“ Kijk hier voor de videoboodschap van Bert Kandel, voorzitter van LandStad De Baronie.

Achtergrond

Het project/idee voor de fietsallee is al in 2007 ontstaan. Staatsbosbeheer stelde toen een visie op voor de Chaamse Bossen. Onderdeel daarvan was een fietsallee: een brede fietsverbinding tussen het Ulvenhoutse voorbos en het Bels Lijntje, die zoveel mogelijk over de bestaande asfaltwegen door het bos loopt..

In de aanloop naar een nieuwe agenda voor de streeksamenwerking van LandStad De Baronie dook de Fietsallee weer op. Op basis van de nieuwe agenda is er door de provincie een bijdrage van € 100.000,- toegekend.

In 2018 werden verschillende bestaande fietspaden in de Chaamse Bossen zodanig slecht, door onder andere de droogte, dat ze afgesloten werden voor fietsers. De bestaande, vaak smalle, fietspaden kregen last van veel wortelopdruk, scheefliggende tegels en gescheurd asfalt, waardoor het risico op ongevallen te groot werd. Beide gemeenten ondernamen toen actie om geld ter beschikking te stellen voor de fietsallee.

Bij de Provincie Noord-Brabant is subsidie aangevraagd om de fietsallee geschikt te maken voor woon-werkverkeer door fietsers. De Provincie heeft de subsidie toegezegd. Op die manier kan het recreatieve fietspad ook veel beter dienen voor woon-werkverkeer en aansluiten op de regionale fietsinfrastructuur. 

Waar ligt de fietsallee?

De fietsallee vervangt de bestaande smalle fietspaden in de Chaamse Bossen die geen onderdeel uitmaken van het fietsknooppuntensysteem. Waar nodig passen we de fietsknooppunten aan. Tegelijk met de Fietsallee worden drie verbindingsroutes verbeterd of aangelegd naar het gebied buiten de bossen. De verbinding Burgtsebaantje is op dit moment deels onverhard en wordt verhard. De verbinding naar de Bosweg en het buitengebied van Chaam leggen we nieuw aan. De Wolfgatsebaan is de verbinding richting het buitengebied van Gilze en die wordt geheel vernieuwd.

Bij de Alphensebaan komt een nieuwe verbinding tussen de Chaamse Bossen en camping RCN de Flaasbloem. Het fietspad aan de Flaasdijk verbreden we en voorzien we van asfalt. Aan beide zijden van dat fietspad staan wilgen. Deze wilgen kappen we en we planten nieuwe wilgen aan de slootzijde op grotere afstand van het fietspad. De nieuwe wilgen komen van gesnoeide takken van de gekapte wilgen.

Op de Gilzeweg en de Alphensebaan komen nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers. Op de Alphensebaan combineren we de oversteekplaats met de inrit van het nieuwe wellnesscentrum, dat op de locatie van het voormalige Weidebad komt.

Afsluiten wegen en paden

Met de komst van de fietsallee is Staatbosbeheer, eigenaar van de Chaamse Bossen, van plan een aantal onverharde wegen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om een deel van de Royaaldreef en Putvenweg en daarnaast een aantal zandpaden. Met het afsluiten van deze zandpaden wil Staatsbosbeheer verder bijdragen aan de ecologische doelstellingen en de natuurwaarden van het bos. Staatbosbeheer verwacht dat hierdoor het sluipverkeer afneemt en het gebied minder aantrekkelijk wordt voor illegale activiteiten.