Fietsstroken in de Biestraat

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, gaan we in de Biestraat fietsstroken aanleggen. We hebben dit idee besproken met buurtvereniging Ver-Bie. Samen hebben we bekeken hoe we de straat voor vooral fietsers veiliger kunnen maken.

Wat hebben we bedacht?

We hebben bekeken of er ruimte is om naast de weg vrijliggende fietspaden aan te leggen. Dit zijn fietspaden zoals ze ook langs de Chaamseweg of Bavelseweg liggen. In de Biestraat is hiervoor geen ruimte. De weg is daarvoor te smal en de woningen staan te dicht op de weg. We kunnen dus geen vrijliggende fietspaden aanleggen.

Er is wel ruimte om fietsstroken aan te leggen. Dit zijn brede rode stroken aan de zijkant van de weg. We maken in het midden van de weg een 3 meter-brede strook voor het gemotoriseerd verkeer. Aan weerskanten maken we een rode strook van minimaal 1,5 meter breed. Omdat de breedte van de weg niet overal hetzelfde is, zijn deze fietsstroken op sommige plaatsen breder dan 1,5 meter. De fietsers hebben zo meer ruimte. De rijstrook in het midden blijft 3 meter breed.

Wat hebben we met de buurtvereniging overlegd?

Vorig jaar hebben we met vertegenwoordigers van de buurtvereniging een bijeenkomst gehad. Daar hebben we veel reacties en wensen opgehaald. Niet aan alle wensen kunnen we (direct) gehoor geven. Deze maatregelen voeren we wel uit:

  • Aan de westkant van Biestraat maken we smalle verharde stroken langs de weg. Hier kunnen voetgangers veilig overheen lopen.
  • We leggen twee nieuwe verkeersplateaus aan op het weggedeelte tussen de Ridderstraat en Biestraat 17. Het bestaande plateau dat daar nu ligt, halen we weg.
  • We zetten op plaatsen waar dat nodig is extra straatverlichting.

Op de tekening onderaan deze pagina staan de maatregelen weergegeven.

Hoe gaat het nu verder?

We werken de maatregelen verder uit. Daarna vragen we de gemeenteraad om hiervoor geld beschikbaar te stellen. Vervolgens zoeken we een aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. We verwachten dat die dan in de tweede helft van 2021 kan beginnen.

Heeft u een vraag?

Als u een vraag heeft of meer informatie wilt ontvangen neem dan contact op met Gertjan Smit. Dit kan via telefoonnummer 088-3821228 of per e-mail: gertjansmit@abg.nl.