Gilze Zuid-West

Het gebied tussen de Horst, Oranjestraat, Hoevenaarstraat en Versterstraat in het zuidwesten van Gilze is bestemd voor nieuwe woningen. Deze plannen worden de komende jaren ontwikkeld.

Fase 1: Ruimte voor Ruimte Laarspad

In het plan Ruimte voor Ruimte Laarspad komen in totaal 57 woningen. Vanaf mei 2021 startte het bouwrijp maken van de grond. Nu zijn alle kavels verkocht. De tijdelijk bouwweg, vanaf de Oranjestraat over het perceel Oranjestraat 113 richting het bouwterrein, blijft ook in 2023 bestaan. Op de website www.ruimtevoorruimte.com staat alle verkoopinformatie.

Fase 2: Oranjestraat 113 en achterliggend gebied

In 2022 vond er door ontwikkelaar Vexpro BV een omgevingsdialoog plaats en zijn de plannen uitgewerkt. Begin 2023 doorloopt de gemeente een bestemmingsplanprocedure om de plannen zo definitief mogelijk te maken. Daarmee wordt een nieuwe stap gezet in de bouw van ongeveer 40 nieuwe woningen in Gilze Zuid-West. De woningen komen onder andere op de plek waar nu nog groeituin Floralia ligt. De groeituin verhuist in 2023 definitief naar siertuin d’n Overkaent in Gilze. Plan Hubertushof is de naam die ontwikkelaar Vexpro geeft aan deze nieuwe woonbuurt aan de Oranjestraat in Gilze. De bouw van de eerste woningen vindt waarschijnlijk plaats in 2024.

Fase 2: Aanleunwoningen en begeleid wonen

De gemeente ontving in 2020 van ontwikkelaar Amvest een principeverzoek voor de bouw van een woonvoorziening aan het Laarspad in Gilze. De woonvoorziening biedt zware zorg aan bewoners. Het verzoek is de afgelopen periode aangepast om bij de woonvoorziening meerdere aanleunwoningen voor lichte zorg te bouwen. Ook het gebied naast Amvest, in eigendom van Vexpro, is meegenomen in de planuitwerking. Zo komt er een totale visie op dit deelgebied. Daarmee is de visie helder voor de hele ontwikkeling van Gilze Zuid-West. De verwachting is dat het college hierover begin 2023 een nieuw principebesluit neemt. Daarna volgt in 2023 eerst een omgevingsdialoog door de ontwikkelaars Amvest en Vexpro. In 2024 volgt dan waarschijnlijk de ruimtelijke procedure.

Wat gebeurt er met de groeituin?

De Groeituin is verhuist naar siertuin D’n Overkaent in Gilze. Het oude terrein maakt onderdeel uit van plan Hubertushof en is bestemd voor woningbouw.

Hoe blijft u op de hoogte?

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen? Abonneer u dan nu op de digitale nieuwsbrief.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact op met Arjan Wierckx van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Gilze en Rijen via ArjanWierckx@abg.nl of 14 0161.