Gilze Zuid-West

Het gebied tussen de Horst, Oranjestraat, Hoevenaarstraat en Versterstraat in het zuidwesten van Gilze is bestemd voor nieuwe woningen. De plannen komen in de komende jaren tot ontwikkeling.

Fase 1: Ruimte voor Ruimte Laarspad

In het plan Ruimte voor Ruimte Laarspad komen in totaal 57 woningen. In mei 2021 start het bouwrijp maken van de grond. Er komt een tijdelijk bouwweg vanaf de Oranjestraat over het perceel Oranjestraat 113 richting het bouwterrein. De tijdelijke bouwweg wordt rond de Groeituin Floralia gelegd, zodat deze de komende jaren behouden kan blijven. Op de website www.ruimtevoorruimte.com staat alle verkoopinformatie.

Fase 2: Oranjestraat 113 en achterliggend gebied

Voor de locatie Oranjestraat 113 heeft ontwikkelaar Vexpro een schetsplan ingediend met circa 40 woningen. Dit plan is op hoofdlijnen getoetst. In het plan staat ook een ontsluiting voor de nieuwe woningen in Ruimte voor Ruimte Laarspad richting Oranjestraat. De locatie van de Groeituin is opgenomen in het schetsplan. De gemeente heeft nog de vrijheid om deze grotendeels te behouden op de locatie. Het plan komt in de komende periode in procedure. Naar verwachting kan de gemeenteraad medio 2022 het bestemmingsplan vaststellen.

Fase 2: aanleunwoningen en begeleid wonen

De gemeente ontving in 2020 een principeverzoek voor de bouw van een woonvoorziening aan het Laarspad in Gilze. De woonvoorziening biedt zorg aan 21 bewoners. Het verzoek is ook om bij de woonvoorziening aanleunwoningen te bouwen, in de vorm van patiowoningen. Het college ziet dat er behoefte is aan deze woonvormen in Gilze en wil meewerken om de bouw van de woonvoorziening en zes patiowoningen mogelijk te maken. Hiermee kan de initiatiefnemer het plan verder uitwerken en een omgevingsdialoog aangaan.

Fase 3: woningen bij de Versterstraat

Voor de bouwlocatie aan de Versterstraat maken we met de ontwikkelaar (Vexpro) een visie over het gebied. Het is de bedoeling dat deze visie eind 2022 klaar is.

Wat gebeurt er met de groeituin?

De Groeituin blijft de komende jaren behouden. Ook in de toekomst behoudt de gemeente de vrijheid om deze op deze locatie te behouden.

Hoe blijft u op de hoogte?

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief door een mail te sturen naar secretariaatprojecten@abg.nl. Vermeld in uw mail dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief Gilze Zuid-West.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact op met Arjan Wierckx van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Gilze en Rijen via ArjanWierckx@abg.nl of 14 0161.