Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Bodem en grond

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een vergunning moet aanvragen.

Omgevingsvergunning

Kijk voor meer informatie bij Omgevingsvergunning. U weet dan of uw bouwplannen:

  • vergunningsvrij zijn
  • of u ze moet melden bij de gemeente
  • of u hiervoor een vergunning moet aanvragen

Plaatsen tijdelijke container

Voor het plaatsen van een tijdelijke container op de openbare weg hoeft u geen vergunning aan te vragen. U dient wel rekening te houden met de Algemene voorschriften (PDF, 296 kb)  voor tijdelijke containers.

Bodem

De kwaliteit van de bodem speelt een rol bij onder meer bouwplannen, herinrichting van stadsdelen, civieltechnische werken, het verlenen van milieuvergunningen, etc. Bij deze activiteiten zijn diverse partijen betrokken. Al deze partijen hebben behoefte aan duidelijke regels voor het omgaan met de bodemkwaliteit en het toepassen van partijen grond en baggerspecie. Tevens willen de gemeenten hun bodemkwaliteit duurzaam beheren. Dat betekent onder meer dat hergebruik van vrijkomende grond efficiënt en verantwoord moet plaatsvinden.

Het bodembeleid zoals beschreven in de beheernota (PDF, 2.083 kb)  maakt het mogelijk om vrijkomende grond zoveel mogelijk in de regio her te gebruiken. Zowel de interne gemeentelijke uitvoeringsorganisatie als externe partijen hebben hier profijt van.

Grondprijzen

Het college heeft grondprijzen vastgesteld voor 2018 (de prijzen zijn exclusief BTW).

(Sociale) huurwoningen

Voor de bereikbare (sociale) huurwoningen hanteert de gemeente een vast bedrag van € 20.300 per woning.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is de grondprijs per vierkante meter afhankelijk van de kavelgrootte:

  • tot 120 vierkante meter € 218
  • van 120 t/m 180 vierkante meter € 249
  • van 180 t/m 240 vierkante meter € 279
  • van 240 t/m 300 vierkante meter € 310
  • groter dan 300 vierkante meter € 330

Betaalbare en dure huurwoningen en projectmatige koopwoningen

Voor betaalbare en dure huurwoningen en projectmatige koopwoningen hanteert de gemeente de residuele grondwaarde met een minimum grondprijs vierkante meter. Deze minimale grondprijs per vierkante meter komt overeen met grondprijs voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

(Individuele) particuliere woningbouw

Voor de (individuele) particuliere woningbouw bedraagt de grondprijs € 330 per vierkante meter.

Bedrijventerreinen

Voor grond op bedrijventerrein De Haansberg bedraagt de grondprijs € 132 per vierkante meter. In Vliegende Vennen Paarse Strook hanteert de gemeente een grondprijs van € 137 per vierkante meter voor bedrijven en € 330 per vierkante meter (minimaal 400 m2)voor woningen.