Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Bodem en grond

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een vergunning moet aanvragen.

Omgevingsvergunning

Kijk voor meer informatie bij Omgevingsvergunning. U weet dan of uw bouwplannen:

  • vergunningsvrij zijn
  • of u ze moet melden bij de gemeente
  • of u hiervoor een vergunning moet aanvragen

Plaatsen tijdelijke container

Voor het plaatsen van een tijdelijke container op de openbare weg hoeft u geen vergunning aan te vragen. U dient wel rekening te houden met de Algemene voorschriften (PDF, 296 kb)  voor tijdelijke containers.

Bodem

De kwaliteit van de bodem speelt een rol bij onder meer bouwplannen, herinrichting van stadsdelen, civieltechnische werken, het verlenen van milieuvergunningen, etc. Bij deze activiteiten zijn diverse partijen betrokken. Al deze partijen hebben behoefte aan duidelijke regels voor het omgaan met de bodemkwaliteit en het toepassen van partijen grond en baggerspecie. Tevens willen de gemeenten hun bodemkwaliteit duurzaam beheren. Dat betekent onder meer dat hergebruik van vrijkomende grond efficiënt en verantwoord moet plaatsvinden.

Het bodembeleid zoals beschreven in de beheernota (PDF, 2.083 kb)  maakt het mogelijk om vrijkomende grond zoveel mogelijk in de regio her te gebruiken. Zowel de interne gemeentelijke uitvoeringsorganisatie als externe partijen hebben hier profijt van.

Bodemstukken

Grondprijzen

Het college heeft grondprijzen vastgesteld voor 2019 (de prijzen zijn exclusief BTW).

(Sociale) huurwoningen

Voor de bereikbare (sociale) huurwoningen hanteert de gemeente een vaste kavelprijs (t/m 120 m2) van € 20.800 per kavel. Indien de kavel groter is dan 120 m2 hanteert de gemeente de residuele grondwaardemethode met een minimum grondprijs van € 255 per m2.

Betaalbare en dure huurwoningen en projectmatige koopwoningen

Voor betaalbare en dure huurwoningen en projectmatige koopwoningen hanteert de gemeente de residuele grondwaarde met een minimum grondprijs per vierkante meter. Afhankelijk van de kavelgrootte is de grondprijs per vierkante meter:

  • tot 120 vierkante meter € 223 p/m2
  • van 120 t/m 180 vierkante meter € 255 p/m2
  • van 180 t/m 240 vierkante meter € 286 p/m2
  • van 240 t/m 300 vierkante meter € 318 p/m2
  • groter dan 300 vierkante meter € 338 p/m2

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap hanteert de gemeente een minimum grondprijs per vierkante meter. Deze prijzen komen overeen met de grondprijzen voor betaalbare en dure huurwoningen en projectmatige koopwoningen.

(Individuele) particuliere woningbouw

Voor de (individuele) particuliere woningbouw bedraagt de grondprijs € 338 per vierkante meter.

Reststroken

  • Voor percelen ten behoeve van rij- en hoekwoningen hanteert de gemeente een prijs van € 223 per vierkante meter.
  • Voor percelen ten behoeve van tweekappers en vrijstaande woningen hanteert de gemeente een prijs van € 255 per vierkante meter.

Bedrijventerreinen

Voor grond op bedrijventerrein De Haansberg bedraagt de grondprijs € 133 per vierkante meter. In Vliegende Vennen Paarse Strook hanteert de gemeente een grondprijs van € 138 per vierkante meter voor bedrijven en € 333 per vierkante meter (minimaal 400 m2) voor woningen.