Handreiking zonne-energie

Als gemeente hebben we de ambitie om ervoor te zorgen dat we in 2030 49% minder CO² uitstoten dan in 1990. Ook ligt er een opgave vanuit het rijk om samen met regionale partners duurzame energie op te wekken. In de ‘Handreiking Zon’ bepalen we waar en onder welke randvoorwaarden in onze gemeenten we mogelijkheden zien voor het opwekken van duurzame energie.

Handreiking Zon

We hebben een handreiking opgesteld voor de opwek van zonne-energie in Gilze en Rijen. Deze handreiking vormt een afwegingskader voor het beoordelen van initiatieven voor zonne-energie in onze gemeente.

Het opstellen van de handreiking hebben we als gemeente niet alleen gedaan. We hebben hiervoor met verschillende belanghebbenden gesproken en een stakeholderbijeenkomst georganiseerd. Daarbij is ook de input van inwoners uit de gemeente meegenomen. Om de ideeën van inwoners mee te nemen in het proces naar de handreiking hebben we begin 2021 een digitale bijeenkomst georganiseerd. Op deze pagina vindt u de presentatie die gegeven is tijdens de digitale bijeenkomst met antwoorden op de meest gestelde vragen.

Het college heeft de ‘Concepthandreiking Zon’ ter inzage gelegd. De ingekomen reacties zijn meegenomen in de definitieve versie. Deze is op 11 oktober 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt hieronder de definitieve Handreiking Zon inzien.