Herinrichting wijk Steenakkers Gilze

We gaan, samen met bewoners en belanghebbenden, aan de slag om de wijk Steenakkers in Gilze op een duurzame, klimaatbestendige, fietsvriendelijke en veilige manier in te richten. In de wijk liggen de straten Strijp, Wildschut, Dassenburcht, Haviksveld, Hubertusveld en Fazantendrift.

Doel

We zorgen voor een duurzame, klimaatbestendige, fietsvriendelijke en veilige inrichting. Dit doen we binnen de fysieke, ruimtelijke en financiƫle mogelijkheden.

Uitgangspunten

De uitgangspunten bij de herinrichting zijn het wegwerken van de onderhoudsachterstand van bijvoorbeeld de verharding, de riolering en het openbaar groen. Daarbij kijken we ook naar parkeeroverlast die de buurt ervaart. Waar de bewoners een onveilige situatie ervaren, nemen we die zoveel mogelijk weg.

Resultaat

In samenspraak met bewoners en belanghebbenden doorlopen we het ontwerptraject. In overleg met bewoners en belanghebbenden maken we afgewogen ontwerpkeuzes en voeren we het project uiteindelijk uit.

Intussen heeft de gemeenteraad het definitief ontwerp vastgesteld. In de downloads ziet u hoe dat ontwerp eruit ziet.