Huisregels gemeentehuis

Wij zorgen graag met u dat onze gemeentehuizen en omgeving een prettige plek blijven. Daarom zijn de huisregels er voor uw en onze veiligheid.

Regels

  1. We hebben respect voor elkaar
  2. Wij vragen u om onze aanwijzingen te volgen. Zo kunnen wij u snel en goed helpen
  3. Wij staan geweld, diefstal en vernieling niet toe
  4. Het gebruik van alcohol, drugs en wapens accepteren we niet
  5. Wilt u roken? Doet u dat dan buiten
  6. Heeft u een afspraak of een vraag? Meldt u zich alstublieft eerst bij de balie
  7. We houden in het gemeentehuis rekening met elkaar. Maak daarom geen lawaai
  8. Vraag altijd toestemming voor het maken van foto’s of andere beeldopnamen
  9. Uw hulphond is welkom bij ons; andere huisdieren niet
  10. In onze gebouwen is er cameratoezicht. Past u ook zelf goed op uw spullen?

Weigering toegang

U krijgt een waarschuwing als u deze huisregels overtreedt. Het kan zijn dat wij u niet binnenlaten in het gemeentehuis.

Aangifte bij de politie

Wij doen aangifte bij de politie bij geweld, diefstal en vernieling.