Baanrenovatie vliegbasis Gilze-Rijen

De geplande baanrenovatie aan de hoofdbaan van vliegbasis Gilze-Rijen is op 1 juli gestart. De bijbehorende werkzaamheden zijn opgedeeld in drie fasen. Die fasen zijn: bodemonderzoek naar niet-gesprongen explosieven, verwijderen van de oude asfaltlaag en aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. De werkzaamheden duren in principe tot en met september. Gedurende de baanrenovatie vliegt Defensie anders dan u gewend bent. Om te voorkomen dat dit tot extra overlast leidt, neemt Defensie een aantal maatregelen en zijn er minder vliegbewegingen.

Fase 1: bodemonderzoek

Tijdens de eerste fase wordt bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij ligt de focus op het opsporen van mogelijke nog aanwezige oude explosieven, die tijdens de Tweede Wereldoorlog op de vliegbasis terecht zijn gekomen. Als er niet-gesprongen explosieven of delen van explosieven liggen, ruimt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) die op.

Fase 2: verwijderen van de oude asfaltlaag

De tweede fase is het verwijderen van de oude asfaltlaag. Ook sloopt Defensie een paar oude bunkers naast de hoofdbaan en reconstrueren ze een stukje van de taxibaan. Daarna wordt de nieuwe asfaltlaag aangebracht.

Fase 3: aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag

In september brengt de uitvoerder een zogeheten anti-skid laag aan. Een anti-skid laag is een stroeve asfaltlaag waardoor vliegtuigen een kortere remweg hebben en de baan een langere levensduur heeft. Ook werken ze nog wat restwerkzaakheden af; ze brengen bijvoorbeeld de belijning aan. Een baanrenovatie, zoals deze is één keer in de 10 jaar nodig.

Vliegbewegingen tijdens de werkzaamheden

Gedurende de baanrenovatie vliegt Defensie anders dan u gewend bent. Om te voorkomen dat dit tot extra overlast leidt, nemen Defensie een aantal maatregelen.

Een deel van het circuitvliegen en andere lokale trainingen gebeurt tijdelijk op vliegbases Woensdrecht en Volkel. Hierdoor is het aantal vliegbewegingen tijdens het baanonderhoud lager.

Er zijn voor de oost-west richting een aantal alternatieve start- en landingspunten op de vliegbasis. De circuits in de noord-zuid richting blijven onveranderd. Door beide vliegrichtingen – oost-west en noord-zuid – te blijven gebruiken, in combinatie met de verplaatsing van activiteiten naar Woensdrecht en Volkel, probeert Defensie het geluid zoveel mogelijk te spreiden.

Wegens het afsluiten van de hoofdbaan kan Defensie geen bezoekend vastvleugelig vliegverkeer ontvangen, zoals de F-16.

Planning

De werkzaamheden duren in principe tot en met september, onder voorbehoud van een aantal factoren. Wanneer de EOD bijvoorbeeld meerdere niet-gesprongen explosieven van een zware categorie vindt, past Defensie de plannen aan.

Informatie en meldingen vliegbewegingen

Mocht u toch overlast / hinder ondervinden dan kunt u dat melden via het online klachtenformulier van Defensie. Meer informatie over vliegbewegingen staat op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen.

Op Twitter via @dhcluchtmacht houdt de vliegbasis u zoveel mogelijk op de hoogte.