Jeugdhulp

U kunt voor al uw opvoed- en opgroeivragen terecht bij de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige van de GGD, het algemeen maatschappelijk werk, Stichting MEE en Contour de Twern. Als zij merken dat er toch intensievere jeugdhulp nodig is, dan leggen zij contact met het sociaal team van de gemeente. Zij gaan met het gezin in gesprek en bekijken samen met u wat er nodig is en organiseren de intensieve jeugdhulp.

Wat als er meer ondersteuning nodig is?

De intern begeleider op school, het maatschappelijk werk, MEE en de jeugd- of huisarts bieden uitkomst als er meer ondersteuning nodig is. Zij regelen een contactpersoon voor het gezin. Deze maakt met het gezin een plan waarbij wordt gekeken naar de situatie van het hele gezin. In overleg met het gezin schakelt de contactpersoon zo snel mogelijk de juiste persoon in die ondersteuning kan bieden. Die persoon is het aanspreekpunt, staat altijd klaar en bouwt een relatie op met het gezin, zodat het onderlinge vertrouwen kan groeien. In principe blijft de regie bij het gezin, tenzij het kind gevaar loopt. Dan worden, in overleg met de gemeente, andere maatregelen genomen.

Over welke jeugdhulp gaat de gemeente?

De intern begeleider op school, het maatschappelijk werk, MEE en de jeugd- of huisarts bieden antwoord op uw vragen of jeugdhulp. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede invulling hiervan. De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • Eenvoudige dagelijkse vragen tot zeer intensieve zorgvragen bij opgroei-, opvoed-, ontwikkelings- en gedragsproblemen.
  • Het geven van antwoord op vragen over de veiligheid binnen gezinnen.
  • De uitvoering van de kinderbescherming en jeugdreclassering.
  • De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking in de geestelijke gezondheidszorg of gesloten jeugdzorg.

Jeugdhulp en 18 worden

Als een jongere met specialistische jeugdhulp 18 jaar wordt, verandert er veel. De jeugdhulp die de gemeente biedt, stopt bijna altijd als je 18 jaar wordt. Meer weten? Bekijk de flyer (PDF, 622 kb)  over dit onderwerp. 

Omgaan met energieke kinderen

Heeft uw kind concentratieproblemen, is het onzeker, vertoont het impulsief gedrag of is het heel erg druk. Misschien biedt extra ondersteuning dan uitkomst. 

Ondersteuning voor kinderen en gescheiden ouders

In Nederland krijgen ieder jaar 70.000 kinderen te horen dat hun ouders gaan scheiden. 1 op de 3 van deze kinderen, ervaren de scheiding van hun ouders als een vechtscheiding. Een ervaring waarvan u hoopt dat uw kind dit niet hoeft door te maken. Wist u dat Villa Pinedo u graag leert kijken door de ogen van uw kind? Daarmee kunt u de gevolgen van de scheiding voor uw kind verkleinen. Ook biedt Villa Pinedo ondersteuning aan kinderen van gescheiden ouders. Wij maken het werk van Villa Pinedo ook in onze gemeente mogelijk. Meer weten? Kijk dan op www.villapinedo.nl.

Meer weten?

Download dan hieronder het document 'Kunnen wij u van dienst zijn?' of neem contact op met de gemeente Gilze en Rijen.